30. juni 2009

SummerCamp Tirsdag 30-06-09


Tirsdag 30-06-09

Ja, så er et igen blevet tid til sommerlejr på Næsset, og som I jo nok har bemærket, er det noget vejrguderne glæder sig over. Vi andre glæder os også, bla. over alt det, der er sket her på Gomde med både bygninger og omgivelser.


De første par dage her står Erik for undervisningen, og han har berettet om overførslen af Buddhas lære, linien hvorigennem, den er blevet overført, og ikke mindst har han påbegyndt en gennemgang af Atishas 7-punkts sindstræning. Heri opsummeres et træningsprogram, hvorigennem man kan ændre ens sindstrøm i retning af at blive et bedre menneske til større gavn for både en selv, og i særdeleshed til andres gavn


De oprindelige 7 punkter kan koncentreres til 5 punkter, eller 5 kræfter,hvormed man vender skuden og skaber forudsætninger for et videre arbejde med sindet i retning af en stadig større ro, kærlighed, medfølelse, hengivenhed og klarhed.


Af de 5 kræfter har vi foreløbig gennemgået de 3 første, som er Viljens Kraft, Vanens Kraft og De gode Frøs Kraft. Viljens kraft er den. der ligger i at beslutte sig for at blive anderledes, at ændre sig i en positiv retning. Vanens Kraft er den, der ligger i at træne sig selv i ændrede adfærdsvaner, at vænne sig til at handle på nye måder. Endelig er De gode Frøs kraft, den kraft der ligger i at gøre “gode gerninger” og derigennem skabe forhold som befordrer udviklingen af og en styrkelse af de nye adfærdsmønstre.


Foruden alt det ovennævnte blev der selvfølgelig også tid til adskillige pujaer med Ani Dekyi og et lærerigt foredrag af Antonia, som fortalte om forholdet mellem buddhisme og vestlig psykologi.


Lige nu,efter aftensmaden, glæder vi os så til i aften at høre om de sidste to kræfter, samt selvfølgelig til imorgen, hvor Rinpoche kommer.