21. maj 1996

Cloudless Summer Camp ‘96

Cloudless Summer Camp ‘96

Buddhist Meditation Seminar with Chökyi Nyima Rinpoche

Chökyi Nyima Rinpoche, a meditation master from the Tibetan tradition of Buddhism, is well known for his pithy, direct instructions. During this course, you will be given practical instructions in the traditional Buddhist meditation practices of stillness and insight. Emphasis is on personal experience combined with theoretical understanding.

The seminar provides an introduction to the key points of the three vehicles in Buddhism: Hinayana — simplicity, discipline, and mindfulness; Mahayana — compassion and knowledge of the true nature of things; and Vajrayana — key points of the tantric teachings with instructions in thoughtfree wakefulness.

The third Cloudless Summer Seminar will take place on Chökyi Nyima Rinpoche’s newly purchased seat in Europe on the peninsula of Helgenæs, an hour by car from Århus. To ensure a comprehensive understanding, it is not possible to participate part-time in the Three Yanas Course.

Rangjung Yeshe Gomdé — the Retreat Land of Self-Existing Wakefulness — consists of almost 45 acres of a beautiful, varied landscape with many fruit trees, ponds and rolling hills. To the east is a panoramic view over the sea, just a half mile away. The best way to take advantage of the picturisque surroundings is to bring your own tent.

The teachings will be given in the new assembly hall, which can accomodate 150 people. Some meditation sessions will take place under the open, blue sky.

At the end of the course, Rinpoche will provide the participants with the opportunity to formally become Buddhists through the Refuge Ceremony. For those who are interested he will, as well, conduct the ceremony for taking the vow of a bodhisattva, the pledge to attain enlightenment for the benefit of all other sentient beings.

During the Three Yanas Course, there will be optional classes in the preliminary practices for Vajrayana, the ngöndro, and in the Tibetan language. There will also be discussion groups during which you can clear up doubts.

Here is what you need to bring: tent, sleeping bag, insulation pad, all-weather clothing, something to sit on during meditation and teaching both inside and outside, swim-suit, hat to give shade from the sun, torch, practical footwear. What not to bring: pets and drugs.

You can get the obligatory biologically degradable soap and shampoo in our shop/café.

Parents who bring children understand that they are responsible for there supervision, behaviour and safety. Again this year we encourage the parents to alternate looking after each other’s children.

In Danish:

Buddhist Meditation Seminar med Chökyi Nyima Rinpoche

Chökyi Nyima Rinpoche, en meditation mester fra den tibetanske tradition for buddhismen, der er kendt for sine kortfattded, direkte anvisninger. I løbet af dette kursus, vil du blive givet praktiske anvisninger i den traditionelle buddhistiske meditation praksis i stilheden og indsigt. Der lægges vægt på personlig erfaring kombineret med teoretisk forståelse.

Seminaret giver en introduktion til de centrale punkter i de tre fartøjer i buddhismen: Hinayana - enkelhed, disciplin, og mindfulness; Mahayana - medfølelse og viden om den sande karakter af ting, og Vajrayana - centrale punkter i Tantrisk lære med instruktionerne i tankefri vågenhed.

Den tredje Cloudless Summer Seminar vil finde sted på Chökyi Nyima Rinpoche's nyligt købte sted i Europa på halvøen Helgenæs, en time i bil fra Århus. For at sikre en omfattende forståelse, er det ikke muligt at deltage på deltid i de Tre Yana Kurser.

Rangjung Yeshe Gomdé - Retreat Steder for Self-Eksisterende Vågenhed - består af næsten 45 tønder land af en smuk, varieret landskab med mange frugttræer, damme og rullende bakker. Mod øst er en panoramaudsigt over havet, kun en halv mil væk. Den bedste måde at udnytte de picturisque omgivelser er at medbringe dit eget telt.

Undervisningen vil blive givet i den nye forsamling hal, som kan indeholde 150 mennesker. Nogle meditation møder vil finde sted under det åbne, blå himmel.

I slutningen af kurset, Rinpoche vil give deltagerne lejlighed til formelt at blive buddhister gennem en tilflugts-ceremoni. For dem der er interesseret vil han, ligeledes afholde en ceremoni hvor man kan tage bodhisattva løftet om at nå oplysningen til gavn for alle andre følende væsener.

I de Tre Yanas Kursus bliver der valgfri klasser i det forberedende træning for Vajrayana, ngöndro, samt i det tibetanske sprog. Der vil også være diskussionsgrupper hvor man kan rydde op i tvivl.

Her er hvad du skal medbringe: telt, sovepose, isolering pad, al slags vejr tøj, noget at sidde på under meditation og undervisning både inde og udenfor, badetøj, hat til at give skygge fra solen, lommelygte, praktisk fodtøj . Hvilke ikke at bringe: kæledyr og narkotika.

Du kan få den obligatoriske biologisk nedbrydelig sæbe og shampoo i vores butik / café.

Forældre, der medbringer børn forstår, at de er ansvarlige for deres tilsyn, adfærd og sikkerhed. Igen i år vil vi opfordre forældrene til at se efter hinandens børn på skift.

4. marts 1996

Rangjung Yeshe Gomdé - Program ‘96


At present we are preparing for the third Cloudless Summer Seminar to take place on our own land from the middle of July ‘96. The dates for next years program look like this:
July 5 - 18 — Meditation & Work Retreat, to catch up with the meditation practice before the teachings, and to help with the preparations for Chökyi Nyima Rinpoche’s arrival and basis for Dharma activities.
July 19 - 25 — Three Yanas Course as an introduction to the key points of the three vehicles in Buddhism. Open for everyone.
July 26 - August 1 — Vajrayana Retreat, for practicing Vajrayana students who have attended two seminars, taken the refuge and bodhisattva precepts, and completed or begun the preliminary practices, the ngöndro, with the determination to finish them.
August 2 - 8 — Meditation & Work Retreat, to assimilate the meditation instructions given during the courses. The length can be extended further.
September 1 - October 10 — Apple picking and individual practice.
Everyone willing to give a hand at finishing the new assembly hall are welcome to come earlier.

For details, contact:
Rangjung Yeshe Gomdé,
Smedehalden 3, Esby
DK-8420 Knebel, Denmark
Tel: +45 86 35 68 35 Fax: +45 86 35 68 40

Three Yanas Course

Chökyi Nyima Rinpoche provides an introduction to the key points of the three vehicles in Buddhism — Hinayana, Mahayana and Vajrayana — in both theory and practice.
During this course, which is open for everyone who is sincerely interested, you will be given practical instructions in the traditional Buddhist meditation practices of shamatha and vipashyana, also known as stillness and insight meditation. In particular, Rinpoche will introduce us to vipashyana meditation from the Vajrayana perspective.
At the end of the course, Rinpoche will provide the participants with the opportunity to formally become Buddhists through the Refuge Ceremony. For those who are interested he will, as well, conduct the ceremony for taking the vow of a bodhisattva, the pledge to attain enlightenment for the benefit of all other sentient beings.
During the Three Yanas Course, there will be optional classes in the preliminary practices for Vajrayana, the ngöndro, and in the Tibetan language. There will also be discussion groups during which you can clear up doubts.
If circumstances are auspicious, Rinpoche may also give a Vajrayana empowerment.

Vajrayana Assembly

This seminar is designed by Chökyi Nyima Rinpoche for students who are already practicing Vajrayana. His emphasis during this time is “more practice, less talking.” Rinpoche will provide the opportunity for answering individual questions on essential meditation practice.
The requirement to participate is to have attended two Rangjung Yeshe seminars, taken the refuge and bodhisattva precepts, and completed or begun the preliminary practices, the ngöndro, with the determination to finish them.
During Vajrayana Assembly, we will practice the Trinley Nyingpo sadhana, and it will be taught in daily classes.