30. september 2010

Chokyi Nyima Rinpoche's ankomst / arrival


Rinpoche ankommer til Danmark på torsdag, den 30. september. Du kan enten byde ham velkommen i Tirstrup lufthavn når han ankommer fra København klokken 19.40 eller på Rangjung Yeshe Gomde klokken 20.00.

Hvis du planlægger at overnatte på Gomde på torsdag bedes du venligst give os besked inden din ankomst. Inden kurset begynder gælder de almindelige priser for kost og logi.

-------------

Rinpoche will arrive in Denmark on Thursday, September 30. You are welcome to greet him in Aarhus Airport as he arrives from Copenhagen at 7.40 pm or at Rangjung Yeshe Gomde at 8.00 pm.

Please note that if you would like to stay at Gomde on Thursday night you should let us know in advance. Prior to the seminar, regular prices for meals and accommodation apply.


Mange hilsner / Many greetings

Rangjung Yeshe Gomde

Empowerment for the 35-Days Retreat next spring


Empowerment for the 35-Days Retreat

Chokyi Nyima Rinpoche gives the Trinley Nyingpo empowerment of Padmasambhava at Gomde Denmark during the morning session 9:30 am this coming Sunday, October 3rd.

This empowerment is required to participate in the retreat at Gomde March 29 - May 2, 2011.

And it is also a great blessing for everyone doing ngondro and, of course, the Padmasambhava practice.

28. september 2010

Kære alle,

Foreningen Gomde Sangha blev stiftet på sommerens SummerCamp under tilstedeværelse og støtte af Chokyi Nyima Rinpoche.

Det har længe været et ønske fra sanghaen at have en demokratisk ramme om aktiviteterne på Gomde og at der blev taget de første nødvendige tiltag for at få etableret et trossamfund som kan blive officielt anerkendt.

Vi håber, at du vil støtte op omkring den nye forening Gomde Sangha og indmelde dig i foreningen. Årlig kontingent er 50,00 kr. Ved indbetaling nu vil Kontingentet gælde for resten af 2010 samt hele 2011.

Du kan indmelde dig online på indmeldelsesformularen her >>>>

Kontingentet på kr. 50,00 kan betales ved at overføre beløbet til foreningens bankkonto i Sydbank, reg.nr. 6845 konto nr. 0001440900.

Foreningen blev stiftet den 5. juli 2010 med følgende vedtægter >>>>

Der blev valgt en bestyrelse med følgende medlemmer:

  • Kaj Hansen (formand)
  • Andreas Doctor
  • Annelise Christensen
  • Anton Baare
  • Gita Nielsen
  • Lillian Steenholt
  • Mette Zeuthen

Endvidere blev der etableret et Sangha Råd, udpeget af Chokyi Nyima Rinpoche, der har til opgave at støtte bestyrelsen:

  • Erik Hein Schmidt
  • Mads Julius-Nielsen
  • Thomas Doctor

Efter stiftelsen har en arbejdsgruppe finpusset vedtægterne således at de kan danne et bedre grundlag for godkendelse af Gomde Sangha som trossamfund.

I forbindelse med Chokyi Nyima Rinpoches efterårsseminar på Gomde den 1. – 4. oktober vil der blive afholdt en ekstraordinar generalforsamling i foreningen.

Forslag til de nye vedtægter kan læses her >>>

Mere information om samt program for efterårsseminar med Chokyi Nyima Rinpoche kan læses her >>>>

Det vil være en stor hjælp, hvis du indmelder dig og betaler kontingentet så hurtigt som muligt. Derved giver du bestyrelsen det bedst mulige arbejdsgrundlag for foreningen.

Alle, som har betalt kontingent er stemmeberettigede til den ekstraordinære generalforsamling med tilstedeværelse af Chokyi Nyima Rinpoche den 2. oktober kl. 16.00.

Medbring gerne en kopi af bankoverførsel. Der vil også være mulighed for at betale kontingent til foreningen i forbindelse med efterårsseminaret.

Vi glæder os til et godt samarbejde med Sanghaen.

Bestyrelsen for
Gomde Sangha

23. september 2010

Chökyi Nyima Rinpoche in the Apple Orchard


Photos of Rinpoche in Gomde's apple orchard by Olav Nyhus (1998)

Photos from Gomde's Apple Orchards

(For English see below)

Som forberedelse til Chökyi Nyima Rinpoche's besøg på Gomde i næste uge ( 1-4 okt.) til æblehøst og retreat, har der været travlt på Gomde.


Sidste weekend blev bygningerne malet på den gamle, danske traditionelle måde ved at blande jernvitriol med kalken, hvilket resulterer i en smuk, varm gylden farve, meget lig gårde i bjergene i Nepal. Frugtplantagerne er ligeledes blevet renset op og ryddet, så vi nemt vil være i stand til at få adgang til æble- og pæretræer. Forhåbentlig vil der stadig være modne brombær vi kan spise, mens vi plukker frugt!


Æbleplantagerne er spredt udover Gomde's syvogfyrre hektars smukke varieret landskab med mange gamle æble- og pæretræer, små søer og bakker.
Nogle fotos er medtaget nedenfor for at give alle en fornemmelse af, hvad der er i vente næste weekend.

Vi håber, at mange af jer, jeres familie og venner vil være i stand til at komme og møde Chökyi Nyima Rinpoche tibetansk buddhistisk mester, deltage i høsten og nyde den naturlige og maleriske skønhed som Gomde på Helgenæs møder os med.

Tag dine børn med, der vil være mange sjove aktiviteter for dem på lørdag og søndag, herunder drageflyvning, æblevugger og natur skattejagt.


-----------------------------

In preparation for Chokyi Nyima Rinpoche's visit to Gomde next week (Oct 1-4) for the Apple Harvest and Seminar, things have been busy at Gomde.

Last weekend the buildings were painted in an old, Danish traditional way of mixing copperas with the limestone, resulting in a beautiful, warm golden colour, very similar to farm houses in the hills of Nepal. The orchards have also been cleaned up and cleared so we will be able to easily have access to the apple and pear trees. Hopefully there will still be ripe blackberries to be eaten in between the fruit picking!

The apple orchards are nestled within Gomde’s forty-seven acres of beautiful varied landscape with many old apple and pear trees, small lakes and rolling hills.

Some photos have been included below to give everyone a taste of what is in store next weekend.

We hope that many of you will be able to come and meet a genuine Tibetan Buddhist master, join the harvest celebration and enjoy the natural and picturesque beauty of Gomde on Helgenæs.

Bring your children as well as there will be many fun activities for them on Saturday and Sunday, including kite making, apple bobbing and nature treasure hunt.20. september 2010

Hjælp til seminar med Chökyi Nyima Rinpoche

Kære alle

Som I ved, er der Efterårsseminar og Æblehøst med Chökyi Nyima Rinpoche i dagene den 1. - 4. oktober 2010.

Vi mangler hjælp til forberedelser af kurset, som f.eks. rengøring, oprydning og klargøring ude og inde.

Derfor vil vi bede jer om hjælp den 25. - 26. september på Gomde.

Interesserede kan henvende sig til Kaj på email kajh@post1.dansknet.dk eller på tlf. 50389932.

kærlig hilsen

Foreningen Gomde Sangha

19. september 2010

Efterårsseminar og Æblehøst med Chökyi Nyima Rinpoche

Grund, vej og frugt!
Efterårsseminar og Æblehøst
med Chökyi Nyima Rinpoche

Den 1. - 4. oktober 2010

Seminaret.

I løbet af disse fire dage vil Chökyi Nyima Rinpoche undervise i vores grundlæggende visdoms karakter (grund), de metoder der udfolder vores sande potentiale (vej) og den fulde oplevelse af visdom og medfølelse (frugt). På denne måde afdækker Rinpoche en af de mest centrale belæringer i buddhismen og viser hvordan man anvender belæringerne i vores daglige liv. Rinpoches undervisning, som er åbne for alle, vil blive oversat til engelsk og dansk.

Vi anbefaler, at du deltager i hele seminaret, men det er også muligt at deltage i et par dage eller endda en enkelt dag.


Tilmelding til seminaret:
Tilmeld dig så hurtigt som muligt ved at registrere online her>>>>
Af hensyn til organisering af seminaret er det vigtigt at sende en tilmelding inden 28. september.

Æblehøst

Hver eftermiddagen, vil Rinpoche og deltagerne plukke æbler, presse æblejuice og hygge sig sammen med familieaktiviteter. Dine børn, familie og venner er meget velkomne. Hvis nogen af dem kun ønsker at deltage i æblehøsten om eftermiddagen, er de velkomne som gæster. Familie og venner kan også deltage til frokost og middag (se priser nedenfor - husk forhåndstilmelding e-mail til: mettez.gomde @ gmail.com senest tirsdag d.28.september)

Lørdag 2. oktober fejrer vi æblehøstfest. Alle som har givet køkkenet besked på forhånd er velkomne(e-mail til: mettez.gomde @ gmail.com).

Søndag 3. oktober kl 16 vil Chökyi Nyima Rinpoche give en fri offentlig tale til alle der er samlet til høsten. En stor mulighed for at dine venner får mulighed for at møde Rinpoche personligt.

Alle der deltager i æblehøsten er velkommen til at tage 5 kg æbler med hjem, eller presse dem til frisk æblemost (medbring dine egne flasker til saften).

Hvis du ikke er i stand til at deltage sammen med Rinpoche og høstholdet i frugtplantagen af fysiske årsager, men stadig gerne vil deltage i belæringerne, så er du selvfølgelig velkommen. Giv os besked, når du ankommer til Gomde.

Program

Seminaret starter kl 10:00 den 1. oktober og slutter kl 18:00 den 4. oktober.

Den daglige tidsplan er som følger:

Fredag 1. oktober:
07.30-09.00 Morgenmad
09.30-11.30 Chökyi Nyima Rinpoche giver belæringer
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30 Æblehøst og familie-aktiviteter
14.30-15.00 Te, juice og snacks
15.00-16.30 Æblehøst og familie-aktiviteter
18.00-19.00 Middag
19.30-21.00 Chökyi Nyima Rinpoche giver belæringer


Lørdag 2.oktober:
07.30-09.00 Morgenmad
09.30-11.30 Chökyi Nyima Rinpoche giver belæringer
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30 Æblehøst og familie-aktiviteter
14.30-15.00 Te, juice og snacks
15.00-16.00 Æblehøst og familie-aktiviteter
16.00-17.00 Generalforsamling i ”Gomde-Sangha foreningen”
18.00-21.00 Æblehøstfest

Søndag 3. oktober:
07.30-09.00 Morgenmad
09.30-11.30 Chökyi Nyima Rinpoche giver belæringer
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30 Æblehøst og familie-aktiviteter
14.30-15.00 Te, juice og snacks
15.00-16.00 Æblehøst og familie-aktiviteter
16.00-17.00 Offentlige foredrag med Chökyi Nyima Rinpoche
18.00-19.00 Middag
19.30-21.00 Chökyi Nyima Rinpoche giver belæringer

Mandag 4. oktober:
07.30-09.00 Morgenmad
09.30-11.30 Chökyi Nyima Rinpoche giver belæringer
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.00 Æblehøst og familie-aktiviteter
15.00-16.00 Te, juice og snacks
16.00-18.00 Chökyi Nyima Rinpoche giver belæringer
18.00-20.00 Afskedsmiddag

Seminar priser:

Gå venligst til registreringssiden for at tilmelde dig online.

Indbetaling foretages på forhånd ved bankoverførsel til:

Rangdjung Yeshe Fonden
Bank: Sydbank A / S, Vestergade 33, 5000 Odense C
Reg.nr.: 6810
Konto nr.:. 1334941

Indendørs overnatning på sovesale eller i værelse er sikret efter vi har registreret og bekræftet din betaling.

Sovesal:
300 danske kroner (40 Euro) pr dag. Gebyret dækker generelt seminar udgifter, alle måltider og en plads i sovesalen. Medbring sovepose / dyne og sengetøj. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminaret gebyr.

Lille sovesal eller Trailer:
350 danske kroner (47 euro) pr. dag. Gebyret dækker generelle seminar udgifter, alle måltider og en seng i et stort rum med 10 senge eller en seng i en trailer med dobbelt senge. Medbring sovepose / dyne og sengetøj. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminar-gebyret.

Værelse:
450 danske kroner (60 Euro) pr. dag. Gebyret dækker generelle seminar udgifter, alle måltider og en seng i et enkelt eller i et dobbeltværelse. Personlig donation til Rinpoche for undervisning er ikke inkluderet i seminar-gebyret.

Dagsbesøgende og campingplads:
250 danske kroner (32 Euro) pr. dag. Gebyret dækker generelle seminar udgifter, alle måltider og overnatning i telt for dem, der gerne vil campere i løbet af seminaret. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminar-gebyret.


Priser for individuelle måltider:

Morgenmad: Voksne 20 kr. pr. / Børn 10 kr..
Frokost eller middag: Voksne 50 kr. pr. / Børn 25 kr. pr.

OBS: husk forhåndstilmelding til køkkenet: Senest tirsdag d.28.september, send e-mail til: mettez.gomde@gmail.com

18. september 2010

Letter from Phakchok Rinpoche


Good Morning, Good Afternoon and Good Evening,

Where ever you all are, I hope that you have all been well and happy. And now here is my friendly reminder on this Guru Rinpoche Day.

A genuine motivation leads to a genuine practice.

Practicing the dharma is very important, but at the same time, you need to know how to practice the dharma properly. Just by doing some kind of practice or meditation or reciting a sadhana like a daily chore is not sufficient.

In order to practice the dharma well, it is most essential to have a pure motivation, a selfless motivation. A motivation that is drawn specifically towards benefitting all sentient beings:

May all sentient beings find happiness and the causes of happiness.
May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering.

When you practice the dharma, it is also very important to be mindful of your emotions and your chain of thoughts. Watch them close. See and reflect. How is that negative emotion arising? While arising, how soon are you getting attached to it? And how soon is your mood shifting? How easy to be changed, this mind, your mind!

Maintaining the practice is to know how to reduce the negative emotions.
Being free from mood swings and fleeting emotions.
Being free from this kind of impermanence.

Therefore, just look.

For those of you who think you don’t need to practice the above method thinking you are somewhat superior, the very fact that this thought occurred, I would like to specifically urge this “SUPERIOR YOU” to constantly check and reflect.

More so,

We all like to think.
We all like to feel.
We all like to do what we like.

All based on the likes of this glorious “I”.

But where is this liking coming from?
Where is this liking now?
And where is this liking going?

What a marvelous display of the mind!

The problem is itself created by the mind.
The problem is itself solved by the mind.
By resting in the natural state of the mind,
You are naturally freed from the entrapments of the mind.

This is taught by the Great Masters of the past, repeatedly.

In order to receive their blessings and take to heart their generous advice rooted deeply in the most genuine of motivation, you should follow them and work towards making your practice genuine and grounded. And the key here is meditation and more meditation.

The timing doesn’t matter, at first just sit and meditate. No matter what your experiences are, don’t get attached to them. Just sit and watch.

This is my simple and abrupt message on this Guru Rinpoche Day.

Sarva Mangalam,
Phakchok Rinpoche

15. september 2010

Fall Seminar at Gomde - Children's Activities

Hi Everyone!

I am writing to you in regards to the Fall Seminar and Apple Harvest Celebration with Chokyi Nyima Rinpoche at Gomde (Oct. 1-4, 2010).

We are trying to contact sangha members and other parents with children who are planning to attend the seminar in order to find out how many children we can expect, as well as to arrange some fun activities for the children, especially during the teaching sessions.

We thought it could be a good idea to form a Parents' Group, for those who are interested, to brainstorm and plan for some activities. This could eventually be a longer-term group which could arrange future events for children at Gomde during the seminars and throughout the year as well.

If you are planning to attend with your children, would you please send me an email with the number of children, their age(s) and the dates they will be attending?

Also, if you are interested to be part of the Parents' Group we could arrange a meeting nearby Gomde (perhaps Århus - for those living in the area) and/or a group chat over Skype or via email. Also, any suggestions for kids' activities are very much welcome and needed!!!

Lastly, if you know of other people with children who will be attending or may be interested in attending that may not have access to this blog, please forward this message to them or let me know.

Thanks and I look forward to hearing back from you!

Best regards,

Jennifer

Email: appave@gmail.com

14. september 2010

Kalkning af Gomdes bygninger18. og 19. september

Hovedbygningen og Karuna huset på Gomde har ikke fået kalk i lang tid. Når Rinpoche kommer d. 30 her i september kan de stå flotte og nykalkede med skinnende gylden jernvitriol.

Lige nu er den helt rigtige tid på året - det er hverken for varmt eller koldt, for tørt eller vådt. Vi har allerede købt kalk og farve. Og Jens Karsten har købt islandsk mos hvis afkog laver den kalkede væg holdbar og sørger for at den ikke smitter af.

Vi citerer lige fra kalkforum.org: "Blander man jernvitriol i hvidtekalk fås en dækkende gylden okkerfarve, der med tiden changerer over i det rustrøde." Det er en gammel dansk tradition at blande jernvitriol i kalken eftersom den virker algehindrende og gør kalkningen mere holdbar. Og så er det bare fantastiskt smukt.

Gomdes husholdningskasse og forrådskammer betaler for maden så der er gratis mad og ophold i de to dage.

Vi skal bare vide præcist at I kommer så vi har kalkekoste og malerdragter parat.
Ring dit s.u.på 86356835 eller skriv til gomde@gomde.dk

Mange knus fra Tara og Erik på Gomde

(Billedet viser handaftryk af den store terma-mester Chokgyur Lingpa)

12. september 2010

Fall Seminar and Apple Harvest Celebration with Chökyi Nyima Rinpoche (October 1-4, 2010)


Chökyi Nyima Rinpoche

Ground, Path and Fruit!

Fall Seminar and Apple Harvest Celebration

October 1-4, 2010

The Seminar

During these four days, Chökyi Nyima Rinpoche will teach on our basic wisdom nature (the ground), the methods that unfold our true potential (the path) and the full experience of wisdom and compassion (the fruit). In this way Rinpoche uncovers one of the most central teachings of Buddhism and shows how to apply this teaching in our daily life. The teachings, which are open to everyone, will be translated into English and Danish.

We recommend that you stay for the whole seminar, but it is also possible to take part for a few days or even a single day.

To join the seminar, please register online at http://www.gomde.dk/ or here >>>.


Apple Harvest Celebration

Each day during the afternoon, Rinpoche and the participants will pick apples, make apple juice and enjoy other family activities. Your children and friends are welcome. If any of them just wants to take part in the apple harvest in the afternoon, they are very welcome as guests free of charge. They can also join for lunch and dinner (see prices below).

On Saturday, October 2, there will be a special celebration evening. Again, everyone is welcome, but please notify the kitchen in advance (email to: mettez.gomde@gmail.com).

On Sunday, October 3, at 16.00 Rinpoche will give a free public talk to everyone gathered for the harvest. A great time for your friends to meet Rinpoche in person.

Everyone in the apple team is welcome to bring 5 kilos of apples home, or turn them into fresh apple juice (please bring your own containers for the juice).

If you are unable to join Rinpoche and the harvest team in the orchards for physical or other reasons, but would still like to participate in the teachings, of course you are welcome. Just let us know when you arrive at Gomde on the day of the seminar.

Program

The seminar starts at 10.00 am on October 1 and ends at 6.00 pm on October 4.

The daily schedule is as follows:

Friday, October 1

07.30-09.00 Breakfast
09.30-11.30 Teachings
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Apple harvest and family activities
14.30-15.00 Tea, juice and snacks
15.00-16.30 Apple harvest and family activities
18.00-19.00 Dinner
19.30-21.00 Teachings

Saturday, October 2

07.30-09.00 Breakfast
09.30-11.30 Teachings
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Apple harvest and family activities
14.30-15.00 Tea, juice and snacks
15.00-16.00 Apple harvest and family activities
16.00-17.00 General Assembly of the new Gomde Sangha Association
18.00-21.00 Harvest celebration

Sunday, October 3

07.30-09.00 Breakfast
09.30-11.30 Teachings
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Apple harvest and family activities
14.30-15.00 Tea, juice and snacks
15.00-16.00 Apple harvest and family activities
16.00-17.00 Public talk by Chökyi Nyima Rinpoche
18.00-19.00 Dinner
19.30-21.00 Teachings

Monday, October 4

07.30-09.00 Breakfast
09.30-11.30 Teachings
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Apple harvest and family activities
15.00-16.00 Tea, juice and snacks
16.00-18.00 Teachings
18.00-20.00 Farewell Dinner

Daily Seminar Fees

Please go to the registration page to sign up online. Payments should be made in advance by bank transfer to:

Rangdjung Yeshe Fonden
Bank: Sydbank A/S, Vestergade 33, 5000 Odense C
Reg.nr.: 6810
Konto nr.: 1334941

Day visitors and campground:

250 Danish Kroner (32 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and accommodation in tent for those who would like to camp out during the seminar. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Dormitory:

300 Danish Kroner (40 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and a place in the dormitory. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Small dormitory / Trailer:

350 Danish Kroner (47 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and a bed in a big room with 10 beds or a bed in a trailer with double beds. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Room:

450 Danish Kroner (60 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and a bed in a single or double room. Please bring your own sheet and covers for the pillow and blanket. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Individual Meals

Breakfast: Adults 20 kr. / Children 10 kr.

Lunch or dinner: Adults 50 kr. / Children 25 kr.

6. september 2010

Invitation til møde om vedtægtsændringer i foreningen Gomde Sangha d. 2. Oktober 2010

Forslagene til vedtægtsændringerne er opstramning og tydeliggørelse af dem, der blev vedtaget den 5/7 2010.

Forslag til nye vedtægter findes her >>>>

Vi vil bede jer om at sende kommentarer og evt. forslag til kajh@post1.dansknet.dk senest d. 19/9.

Bestyrelsen vil så inddrage disse i diskussionen d. 2/10 kl. 16-17, hvor vi skal vedtage nye vedtægter.

Kærlig hilsen
Bestyrelsen for foreningen Gomde Sangha

---

Invitation to meeting on changes to the bi-laws agreed on July the 5 2010.

The bi-laws need to be made clearer, therefore this meeting, because we don’t have an English version of the bi-laws yet, we will provide translation to English of the discussion on the meeting which will give you a chance to participate in the discussions.

With best wishes

The board of the association for Gomde Sangha

3. september 2010

Madlavning under Seminar og æblehøstfest med Chokyi Nyima Rinpoche i oktober

Når Chokyi Nyima Rinpoche afholder kursus på Gomde fra den 1. - 4. oktober, skal vi udover at have gode smagsoplevelser med æbler fra plantagen, også have mad.
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du vil være "kok" - altså være den, der leder arbejdsgangen i køkkenet under kurset - eller hvis du har lyst til at hjælpe med madlavningen en eller flere dage.
Der foreligger vegetariske madplaner/opskrifter for samtlige dage.

Skriv venligst til mettezgomde@gmail.com

Kærlig hilsen Sangha bestyrelsen, Gomde Dk.


Cooking during the Seminar with Chokyi Nyima Rinpoche and apple harvest in October.

More than only eating tasty apples in the plantation on Gomde, we have to have
food during the seminar with Chokyi Nyima Rinpoche from the 1.st - 4. th of October.

If you would like to be the "Cook in the kitchen" - being in charge of vegetatrian meals - or if you would like to help in the kitchen - for one or several days - during the seminar, we will be pleased to hear from you.
Vegetarian recipies/plans for the cooking will be available.

Please write an email to mettezgomde@gmail.com

Best wishes from the Sangha Board. Gomde Dk.

Invitation til Gomdes Københavner praksis- og studiegruppe

Kære Dharma ven

Vi håber at du har haft en dejlig sommer, med tid til at reflektere over Chökyi Nyima Rinpoches klare belæringer på sindet.

Chökyi Nyima Rinpoche opfordrer hans elever til at praktisere sammen - det ligger ham meget på sinde.

Vi har i mange år haft en meditations- og studie gruppe her i København, der har mødtes kontinuerligt gennem årene. Vi har fulgt Rinpoches anvisninger for praksis og efterfølgende sammen studeret flere af de klassiske buddhistiske værker.

Praksisgruppen har ligeledes stået for offentlige foredrag med Chökyi Nyima Rinpoche, Chökling Rinpoche og Phakchok Rinpoche på forskellige lokationer i løbet af årene her i København.

I den forbindelse har vi været værter for Rinpoche’erne, familien og assisterende munke, hvilket har skabt stærke bånd.

Gruppen er blevet fulgt tæt af Chökyi Nyima Rinpoche; hvert år har vi under Cloudless Summercamp bedt Rinpoche om anvisninger for gruppen for det følgende år.

Det er nu lykkedes igen at finde et smukt og værdigt sted til Rangjung Yeshe Gomdes Københavner praksisgruppe.

Praksis og studiegruppen starter op igen efter sommeren og vi glæder os til at byde dig velkommen.

Praksisgruppen får til huse i en smuk sal med tekøkken. Et kursussted på en rolig sidegade til Grundtvigsvej på Frederiksberg.

Onsdage kl. 18.30 til kl. 20.30 fra 8. september.

Adresse: Grundtvigs Sidevej 4, 1865 Frederiksberg C

Onsdag d. 8. september:
Første møde for nye og erfarne praktiserende.

Fællespraksis: Buddha Shakyamuni praksis og meditation.

Vi afrunder mødet med en snak om gruppens planer over en kop te.

Vi starter til tiden.

Der er meditationspuder i lokalet, medbring gerne Buddha Shakyamuni tekst.

Må det blive opstarten på et godt og frugtbart praksisfællesskab.

Bedste hilsner og velkommen til alle som har deltaget på Rangjung Yeshe Gomdes sommercamp.

På praksisgruppens vegne

Kontaktperson: Gita Nielsen
tlf.: 42 91 02 00
mail: gita@gomde.dk

1. september 2010

Invitation til møde om vedtægtsændringer i foreningen Gomde Sangha den 2. oktober 2010

Vi vil hermed gerne invitere medlemmer af foreningen Gomde Sangha til møde vedrørende vedtægtsændringer (opstramning og tydeliggørelse af vedtægterne, der blev vedtaget d. 5/7 2010 på Gomde).

Mødet vil finde sted lørdag d. 2/10, kl. 16-17 i forbindelse med Chökyi Nyima Rinpoche's kursus og æble høstfesten på Gomde.

Vi vil så hurtigt som muligt henvende os til jer igen, for at give jer mulighed for at melde jer ind i foreningen inden mødet. Desuden vil der i forbindelse med kurset blive mulighed for at melde sig ind i foreningen før mødet.

Vi vil også henvende os igen, inden mødet, med et revideret forslag til vedtægterne, som vi gerne vil have jeres kommentarer til. Mødet den 2/10 vil så være en fremlæggelse og diskussion af kommentarerne før en afstemning, for evt. at finde ændringer til det reviderede forslag.

Grunden til, at vi sender indbydelsen ud nu er, at den skal være ude senest fire uger før mødet og, at vi gerne vil holde mødet i forbindelse med kurset, for at så mange som muligt vil kunne deltage.

Kh

Bestyrelsen for foreningen Gomde Sangha