11. maj 2011

Tulku Urgyen Rinpoche visits Dilgo Khyentse Rinpoche

Dedication and aspiration Dzongsar Khyentse

I would like to dedicate the merit of all of you so that:

We and many others will enter into the quintessential path of the Buddhadharma,
We will not fall into the abyss of samsara,
We will not be reborn in the jungle of desire and anger,
We will not be burnt in the hell of wrong view,
We will never hear the roaring beasts of envy and jealousy,
We will never be struck by the poisonous arrow of emotion,
We will not be separated from virtuous friends.
From now until enlightenment we will always be nurtured by the sustenance of nondistraction,
And when we actually come to the end of our lives,
With this merit we will follow all the sublime beings of the past, follow in their footsteps, and be reborn in the Buddhafield.
For this we beseech all the past Buddhas to come and receive us,
We beseech all the deities to support us,
We beseech all the bodhisattvas to be our railing,
We beseech all the dakinis to encourage us,
And we dedicate this merit so that we will be the cause for enlightenment of all.

Sent by Dzongsar Khyentse Rinpoche in his Foundation's annual report.
Link

10. maj 2011

Pictures from the 35 days Padmasambhava retreat at Gomde, Denmark 2011

Taler i buddhanesisk?

Buddhas lære indeholder mange specielle udtryk. Fartøj er et af dem:

Fartøj (theg pa / yana). Udtrykket fartøj er centralt i buddhismen, fordi det dæk­ker mange planer af anvisninger samt deres anvendelse. Der er mange forskellige måder at opdele en buddhas instruktioner på, men oftest hører vi om tre fartøjer: hinayana, mahayana og vajra­yana. Disse fartøjer er dét, som bringer os til vores destination på en åndelig rejse — fra forvirringens endeløse hav til frigørelse og den oplyste buddhatilstand. Hinayana dækker en holdning og et sæt in­struktioner, der lægger vægt på forsagelse af verdens blændværk; der tales om det nytteløse i at stræbe efter behagelige oplevelser og ting, som alligevel forsvinder efter en kort stund, en stræben, der i sig selv er frustration. I stedet for at opnå glæde gennem visse situa­tioner i denne verden, opelsker vi muligheden for at finde frihed ved at være opmærksomme i det nuværende øjeblik, uden at distra­heres af forstyrrende følelser, hvilket udvikler indre ro. Indre ro giver så plads til at se klart og tydeligt, at alting er forbigående, at egoistisk stræben er smertefuld, og at ideen om et fast og vedvaren­de “jeg” blot er en illusion. Når vores bevidsthed er “vænnet fra” den vanemæssige involvering i illusion og egoistiske følelser, opnår vi frigørelse fra samsara, fra de betingede bevidsthedstilstandes verden. Denne vej kaldes også for hinayana, det mindre fartøj, eller pratimoksha, individuel befrielse, fordi vægten ligger på at skabe fri­hed for sig selv, ligesom “at feje for sin egen dør først.”

Men er det nu nok at være frigjort, mens alle andre ikke er det? Når vi ser os omkring, opdager vi, at vi er ikke alene om at være her, og at vi er dybt forbundne med alle andre væsener. Mahayana, det “store fartøj,” lægger vægt på at tage alle andre med på vejen, at vi motiveres ud fra ønsket om at bringe alle vore “forældre” fra tidli­gere liv med til frigørelse og oplysning. Som mahayana udøvere tager vi et løfte, bodhisattva-løftet, om “lige meget hvor længe det tager, lige meget hvor svært det er, så vil jeg ene og alene tage an­svaret for at hjælpe alle levende væsener op fra de tre lavere riger, ud af samsaras seks verdener, fra nirvanas passive tilstand til bodhi­sattva-planerne, og endeligt til den sande og fuldkommengjorte buddhatilstand.” Dette store mod, denne umådelige frygtløshed hvi­ler på indsigt i jegløshed, på forståelsen af at alle ting og den person­lige identitet begge er uden håndgribelig virkelighed. På denne måde er den sande mahayana vej foreningen af medfølelse og indsigt.

I forbindelse med mahayana, men bestemt ikke foruden, kan vi også være heldige nok til at komme i forbindelse med buddhaernes “vajra fartøj.” Vajrayanas kernepunkt ligger i oplevelsen og erken­delsen af vores vajra-natur, den uforanderlige, ukonstruerede og oprindelige vågenhed — som fuldendelsesfasen — i forening med anvendelsen af enestående midler: guddom, mantra og samadhi — som udviklingsfasen.

9. maj 2011

Dear Sangha.

It is Rinpoche's wish that a entrance is made for the temple hall.
We all like a Buddha field design and Michael who is an architect have helped a long.
If you like to donate any kind of amount to make Gomde's temple look like one from the outside, please donate money for the project on the www.gomde.dk, noting "Entrance adornment for the temple"
If you like to help building, please write to Erik, erik@gomde.dk
Here is the latest letter from Helen and Michael:

"So have a look at the above drawing.
I think a carpenter would easily read it. It would be good, if I could communicate with him, how to bring the ornamentation in. It is not difficult. It is basically all pre-manufactured and just in LEGO-Land put together!
As I mentioned before, you have to decide were to put the glass.
I would place it outside of the wood to protect it.
The Shurig is 25/25 by 120 cm
The main beam 30/30 and 560 and 410cm
Do it all in wood. It is the most beautiful and the easiest!
Maybe I have to come to help you: retreat and work.
Keep it going.
Michael"

5. maj 2011

Ngøndro retreat i maj


Kære venner!

Så er foråret endelig kommet og vi holder ngøndro retreat i weekenden d. 6 - 8 maj 2011 på Gomde.

Erik underviser i Vajrasattva, Mandala praksis og Guru yoga.

Ngøndro forløbet transformerer vanemønstre til kærlig indsigt og er forberedelse og nøgle til vores oprindelige, tidløse vågenhed.

Undervisning og meditation forbinder Padmasambhava, metode, virkelighed og eget hjerte.
Erik Pema Kunsang er elev af Dzogchen mesteren Tulku Urgyen Rinpoche.

Undervisning, værelse og mad 1.300 kr.
Studerende / folkepensionister 700 kr.

Tilmelding: programs@gomde.dk

Rangjung Yeshe Gomde
Smedehalden 3, 8420 Knebel Danmark
Tlf. 86356835

Er du ikke startet endnu så kom alligevel og få et kærligt skub til at komme i gang.

2. maj 2011

Well-wishes


Dear Lama Tenzin, Erik, Tara & all retreatants,
I believe someone once said, "there are no small acts of kindness, only great acts" and there is no doubt that your retreat has been a great act. You are an inspiration to us all.
love & life,
mt
---

We wanted to send to you, Lama Tenzin and all the retreatants endless good wishes for an auspicious retreat. May it benefit the the Dharma, the retreatants, Gomde DK, all Rinpoche's centre's of activity and countless beings.
May Chokyi Nyima Rinpoche and all true teachers live long and healthy lives.
Sarva Mangalam!
and
many many hugs
from your sisters and brothers at Gomde, Lindholme Hall

---

Holder i 35 dags retreat igen næste år og er der en eller anden mailingliste jeg kan komme på så jeg kan holde kalenderen fri?

Mvh. Jeppe

---

I wolud have liked to do this retreat.
Hugs, Pilar.

----

To the Trinley Ningpo Retreatants,
E MA HO !
I would like to express my appreciation for your effort to undertook the 35-days Retreat and I feel a bit sad for not having enough merit to be able to attend the retreat. Guru Rinpoche must feel great to see you fulfilling his wish to practice. His and all the dakinis blessings are certain. The great Chokyur Lingpa is rejoicing and the lineage Gurus up to Chokyi Nyima Rinpoche are happy. I am proud to be a member of our Sangha and you gave it meaning.
I wish you all the best. Thank you for practicing to remove the suffering of all sentient beings. Everybody in the universe has benefited and is greatful to you. You pushed samsara a bit further to the end and helped us on the way to enlightenment. Please do not underestimate the merit you gained. I am sure that you are all further up in the waiting list to Sangdogpalri.
Please be all hugged.
The force is with us!
Thank You!!!

Michael and Helen

---

Hope that you had a great retreat and that you all attained liberation.

Salute to all the wonderful yogis at Gomde.

See you this summer.

Love from Dorje


---

Today, yogis at djursland completed the 35 days-retreat. Rejoicing with rainbow skies in my mind. You are lovely yogis!
Sascha.


HH Dalai Lamas besøg i København 18. april 2011

I forbindelse med HH Dalai Lamas besøg i Danmark og to foredrag den 18. april 2011 var Rangjung Yeshe Gomde sammen med 8 andre foreninger medarrangør af dagen.

Der var en audiens søndag eftermiddag hvor et antal frivillige hjælpere deltog, og havde en unik mulighed for at møde HH Dalai Lama "tæt på."

I Gomdes stand, der blev opsat af frivillige aftenen inden arrangementet, og betjent af samme på selve dagen, blev der bla solgt røgelse, malaer, bøger, offerskåle, klokker, flag med mere.
Standen blev besøgt af mange interesserede, der købte ind af diverse og der blev taget godt imod Gomdes smukke postkort, folder og kursusprogram.

Andre frivillige hjalp til med mange praktiske opgaver som dørvagter, anvise folk pladser, checke billetter mm.

Det var et inspirerende, varmt og dybt møde med HH Dalai Lama og hans undervisning.
2500 mennesker deltog til hvert foredrag - et om formiddagen samt et om eftermiddagen.

Tak til alle Jer, der var med til at hjælpe med til, at denne dag forløb rigtig godt og for den gode stemning blandt frivillige og på Gomdes stand.

Varme hilsner og på snarligt gensyn, bestyrelsen.