29. november 2010

Kursus i Århus med Phakchok Rinpoche

Kære Venner,

På grund af vejrsituationen på Djursland bliver det desværre umuligt at gennemføre seminaret med Phakchok Rinpoche på Rangjung Yeshe Gomde. I stedet vil Gomde afholde et mindre retreat med Phakchok Rinpoche i Århus (i Øsal Lings lokaler, tæt på rutebilsstationen). Kursusregistrering foregår i Øsal Ling.

Seminaret består af tre mødegange i Århus:

fredag 3 december kl. 16.00-18.00
lørdag 4 december kl. 10.00-12.00
lørdag 4 december kl. 14.00-16.00

Pris: 200 kr per session

Addresse:
Øsal Ling
Fredensgade 39 stuen i baghuset
8000 Aarhus C

Kontakt: Niels Viggo (28 95 01 01) eller Kaj Hansen (50 38 99 32).

Bemærk venligst, at det offentlige foredrag tirsdag, den 30 november kl 19.00 på Øsal Ling også er aflyst.

Vi undskylder for enhver ulejlighed, dette måtte have forårsaget for nogen.


Bedste hilsner,

Niels Viggo - seminar-teamet på Gomde


-----------------------------------------------------
English:

Dear friends who registered for Phakchok Rinpoche's seminar this week at Gomde Denmark,

Unfortunately local weather conditions make it impossible for the seminar to take place at Gomde. Instead Gomde will be offering a smaller seminar with Phakchok Rinpoche at the Buddhist Center Øsal Ling in Aarhus city (close to the main bus station). You can register at Øsal Ling upon arrival.

The seminar consists of three sessions:

Friday 3 dec, afternoon (16.00-18.00)
Saturday 4 dec, morning (10.00-12.00)
Saturday 4 dec, afternoon (14.00-16.00)

Cost: 200 kr per session

Address:
Øsal Ling
Fredensgade 39 stuen i baghuset
8000 Aarhus C

Contact Person: Niels Viggo (28 95 01 01) or Kaj Hansen (50 38 99 32).

Please note that the public talk on Tuesday, November 30th at Øsal Ling has also been cancelled. We apologize for any inconvenience this may have caused for anyone.

22. november 2010

TILMELDING TIL KURSUS.

Da vi allerede i denne uge skal bestille mad til kurset med Phakchok Rinpoche fra den 01. - 04. december, vil vi gerne bede alle deltagere, om at melde sig til inden fredag den 26. november på http://www.gomde.dk/ - tak for hjælpen.

Kærlig hilsen Rangjung Yeshe Gomde.

H.H. den 14. Dalai Lama besøger Danmark


Vi har den enestående mulighed, at tilbyde to foredrag med H.H. Dalai Lama mandag d. 18. april 2011 i København i Tivolis Kongrescenter.

Foredragene kan med fordel kombineres, eller man kan deltage i dem enkeltvis. Der er dansk oversættelse.

Mindfulness - 7 Point Mind Training
kl.10:00 - 12:00

What Life is all About
kl. 13:30 - 15:30

Som en særlig mulighed til medlemmer af Rangjung Yeshe Gomde er der nu mulighed for at købe særlige sponsor billetter direkte hos Rangjung Yeshe Gomde inden de almindelige billetter sættes til salg den 26. November.

Disse risikovillige sponsor billetter, som ikke refunderes hvis arrangementet måtte aflyses, er reserveret særligt gode pladser i salen. Som medarrangør af arrangementet har Rangjung Yeshe Gomde mulighed for at tilbyde 25 sponsorbilletter per foredrag til vores medlemmer.

Pris per sponsorbillet per foredrag: 500 kr.

Billetterne kan reserveres indtil den 25. November ved at sende en email til:

gomde@gomde.dk

Husk at nævne jeres navne og det antal billetter I ønsker. Husk også at nævne hvilket af de to foredrag I vil deltage i. Hvis du ønsker at give billetterne som en gave til andre er dette naturligvis også muligt.

Betaling for billetterne skal være foretaget ved bankoverførsel til Rangjung Yeshe Gomdes konto i Sydbank senest den 25. November:

Rangdjung Yeshe Fonden
Reg. nr. 6845
Konto nr. 0236390

Med kærlig hilsen,

Rangjung Yeshe Gomde

18. november 2010

Phakchok Rinpoche i Danmark

Phakchok Rinpoche vender tilbage til Gomde

Undervisning i udvikling af ren perception:” At leve i en mandala”

1.- 4. december 2010
Seminaret:

Vi er glade for at annoncere et 4-dages seminar med Phakchok Rinpoche på Gomde, Danmark. Rinpoche vil undervise i temaet »Ren perception: At leve i en mandala".


Mandala princippet betyder at opdage den iboende renhed og hellighed i vores omgivelser og vores væren. Gennem ren perception udvikler vi de færdigheder der skal til for at vi behandler vores verden med respekt og omsorg og derved skaber den dybeste mulige indsigt.


I løbet af dette seminar vil Phakchok Rinpoche komme nærmere ind på disse principper og hvordan vi anvender det i vores dagligdag.


Phakchok Rinpoche er linie-holder i Dzogchen traditionen efter Tulku Urgyen Rinpoche. De, der har mødt Phakchok Rinpoche ved, at han er en entusiastisk og levende ung lama. Hans måde at undervise på er direkte, tilgængelige og sprudlende frisk. Phakchok Rinpoche har vist at han formår at åbne vores sind på en humoristisk og inspirerende måde.Undervisningen, der er åbne for alle, vil være på engelsk.


For at deltage i seminaret, kan du tilmelde dig online her >>>>

Program:


Seminaret starter den 1. december kl. 10 og slutter den 4. december kl. 6.


Den daglige tidsplan er som følger:

Onsdag 1.december 
kl. 7.30-9 Morgenmad kl.10-12 Undervisning kl.12-13 Frokost kl.16-18 Undervisning kl.18-19 Middag Torsdag 2. december 
kl. 7.30-9 Morgenmad kl.10-12 Undervisning kl.12-13 Frokost kl.16-18 Undervisning kl.18-19 Middag Fredag 3. december kl. 7.30-9 Morgenmad kl.10-12 Undervisning kl.12-13 Frokost kl.16-18 Undervisning kl.18-19 Middag Lørdag 4. december kl. 7.30-9 Morgenmad kl.10-12 Undervisning kl.12-13 Frokost kl.16-18 Undervisning 18-19 Afskedsmiddag Seminar Gebyrer:
 (Registrering vil være online snart)

Gå venligst til registreringssiden for at tilmelde dig online. Betaling foretages på forhånd ved bankoverførsel til:


Rangdjung Yeshe Fonden 
 Bank: Sydbank A / S, Vestergadeafdeling, Vestergade 11, 5000 Odense C, Danmark 
 Reg.nr.: 6845 konto nr.: 0236390


Din overnatning på sovesal eller værelse er sikret efter vi har registreret og bekræftet din betaling.Deltagelse for en dag eller campingplads:

300 danske kroner (40 Euro) pr. dag. Gebyret dækker generelt seminar udgifter, alle måltider og evt. overnatning i telt for dem, der gerne vil benytte campingpladsen i løbet af seminaret. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminar gebyret.


Sovesal:

350 Kroner (47 Euro) pr. dag. Gebyret dækker generelt seminar udgifter, alle måltider og en plads på sovesalen. Medbring din egen sovepose og tæppe. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminar gebyret.


Lille sovesal / Trailer: 


400 danske kroner (54 euro) pr. dag. Gebyret dækker generelt seminar udgifter, alle måltider og en seng i et stort rum med 10 senge eller en seng i en trailer med dobbelt senge Medbring din egen sovepose og tæppe/ Medbring dit eget sengetøj: lagen, pude- og dynebetræk. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminaret gebyr.


Værelse: 


500 danske kroner (67 euro) per dag. Gebyret dækker generelt seminar udgifter, alle måltider og en seng i et enkelt eller dobbeltværelse. Medbring dit eget sengetøj: lagen, pude- og dynebetræk. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminar gebyret.


Særskilte måltider: 

Morgenmad: Voksne 25 kr. / Børn 15 kr. Frokost eller middag: Voksne 75 kr. pr. / Børn 50 kr.

In English:

Phakchok Rinpoche at Gomde
Teachings on Pure Perception: Living in a Mandala
December 1–4, 2010


The Seminar

We are delighted to announce a 4-day seminar with Phakchok Rinpoche at Gomde, Denmark. Rinpoche will teach on the topic ‘Pure Perception: Living in a Mandala’.

The mandala principle is to discover the inherent purity and sacredness in our environment and our being. Through pure perception we develop the skills to treat our world with respect and care and engender the deepest possible insight.

In this seminar, Phakchok Rinpoche will expand on these principles and how to apply it to our daily lives.

Phakchok Rinpoche is a lineage holder in the Dzogchen tradition of Tulku Urgyen Rinpoche. Those who have met Phakchok Rinpoche know that he is an enthusiastic and vibrant young lama. His teachings are direct, accessible and always fresh, opening up our minds in a lively and inspiring manner. 


The teachings, which are open to everyone, will be in English.

To join the seminar, please register online here >>>>

The Program

The seminar starts at 10.00 am on December 1st and ends at 6.00 pm on December 4th.
The daily schedule is as follows:

Wednesday, December 1 
07.30-09.00 Breakfast 
10.00-12.00 Teachings
12.00-13.00 Lunch 
16.00-18.00 Teachings 
18.00-19.00 Dinner 


Thursday, December 2 
07.30-09.00 Breakfast 
10.00-12.00 Teachings
12.00-13.00 Lunch 
16.00-18.00 Teachings 
18.00-19.00 Farewell Dinner 


Friday, December 3 
07.30-09.00 Breakfast 
10.00-12.00 Teachings
12.00-13.00 Lunch 
16.00-18.00 Teachings 
18.00-19.00 Dinner 


Saturday, December 4 
07.30-09.00 Breakfast 
10.00-12.00 Teachings
12.00-13.00 Lunch 
16.00-18.00 Teachings 
18.00-19.00 Farewell Dinner 


Daily Seminar Fees: (Registration online will be available soon)

Please go to the registration page to sign up online. Payments should be made in advance by bank transfer to:
Rangdjung Yeshe Fonden 
Bank: Sydbank A/S, Vestergadeafdeling, Vestergade 11, 5000 Odense C, Denmark 
Reg.nr.: 6845 Konto nr.: 0236390

Your indoor accommodation in dorm or room is assured after we have registered and confirmed your payment.

Day visitors and campground: 

300 Danish Kroner (40 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and accommodation in tent for those who would like to camp out during the seminar. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Dormitory: 

350 Kroner (47 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and a place in the large dormitory. Please bring your own blanket, pillow and linen. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Small dormitory / Trailer: 

400 Danish Kroner (54 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and a bed in a big room with 10 beds or a bed in a trailer with double beds. Please bring your own blanket, pillow and linen. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Room: 

500 Danish Kroner (67 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and a bed in a single or double room. Please bring your own sheet and covers for the pillow and blanket. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Individual Meals 
Breakfast: Adults 25 kr. / Children 15 kr. 
Lunch or dinner: Adults 75 kr. / Children 50 kr.

Den Tibetanske Dødebog - ny dansk oversættelseDØDEBOGEN

Alle søger efter et lykkeligt liv. Men normalt er der ikke nogen, som søger efter en lykkelig død. Det er imidlertid ikke muligt at få det ene uden det andet. Den praksis, Bardo Thödol beskriver, får mennesker til at indse, at de to hører sammen som en helhed, hvilket bringer både en selv og andre lykke og giver os tillid til den sidste del af vejen, i dette liv og i dem, der kommer.
H.E. Kilung Jigme Tendzin Chodrak Rinpoche i Dødebogens introduktion

DEN TIBETANSKE DØDEBOG anses som et af verdenslitteraturens hovedværker og foreligger med denne udgave i en ny dansk, kommenteret oversættelse med en autentisk gengivelse af den tibetanske tradition og tænkning.

Den centrale tekst Bardo Thödol eller Udfrielsen ved at Høre i Bardoen er en 700 år gammel lærebog om livet efter døden. I de sidste 3-400 år har den i Tibet været anvendt i ritualer, der har til hensigt at hjælpe den afdøde med at vinde indsigt i den overgangsfase, Bardoen, som optræder mellem død og ny fødsel. Den har karakter af en manual – en minutiøs beskrivelse af dødens topografi, og hvordan man bedst manøvrerer.

I bardo-tilstanden vil den afdøde møde en serie muligheder for at genkende øjeblikkets faktiske ”sandhed”. Som hjælp reciteres vejledende instruktioner og inspirationsbønner, så den afdøde inspireres til eller erindrer, hvorledes han eller hun skal forholde sig. Målet er udfrielse af samsara, det endeløse kredsløb af død og genfødsel. Mulighederne for denne udfrielse, kaldet nirvana, er særligt gunstige i mellemtilstanden, da mennesket her har en skærpet bevidsthed.
Erik Meier Carlsen gennemgår i en grundig indføring til denne nyoversættelse af DEN TIBETANSKE DØDEBOG dens historiske og kulturelle forudsætninger og kommenterer de dybsindige teksters indhold samt de ritualer og den praksis, der knytter sig til dem.

Lige siden Bardo Thödol blev udgivet første gang, har den været min konstante ledsager, og jeg skylder den ikke bare mange stimulerende ideer og opdagelser, men også mange grundlæggende indsigter.
C.G. Jung

Erik Meier Carlsen, journalist og forfatter, har beskæftiget sig med tibetansk buddhisme i mere end tre årtier og har modtaget intensive og ekstensive belæringer og indvielser til Dødebogens tradition fra tibetanske mestre.

Erik Meier Carlsen
DØDEBOGEN
Udvidet og kommenteret udgave af Den tibetanske dødebog
Originaltitel: Bardo Thodöl / Zabtik Rangdrol
Oversat og kommenteret af Erik Meier Carlsen
ISBN 978-87-21-03353-8
225 sider
Pris DKK 299,00

Kan købes hos Kubera.

17. november 2010

A letter from Phakchok RinpocheDear All,

How have you all been? Happy and Healthy, I hope.

Today is again Guru Rinpoche Day, but a special one. It was during the 10th of this lunar month back in the 8th century, when Guru Rinpoche first arrived into Tibet on the invitation of King Trisong Deutsen with the suggestion of the great Indian Buddhist master, Shantarakshita to subdue the local hostile negative forces and to consecrate the great monastery of Samye and to forever plant the unshakable seed of sacred Buddha Dharma. He was thus known as Padmasambhava, the Lotus-Born Guru.

The 38th King or the 2nd of the Three Dharma Kings of Tibet, Trisong Deutsen was indeed pivotal in introducing Buddhism to Tibet and hence a great king, yet a simple 11th century yogi states that there is simply no king like him. In a beautiful musical score titled “faith”, which a friend of mine gave me, I first heard about the above statement. In which, Sogyal Rinpoche recites the life and liberation of this extraordinary great yogi so eloquently that tears of devotion naturally outpours.

And it goes something like this: (verbatim)

Milarepa said, I am a king, yet no king like me
I have such wealth
Milarepa as you know was Tibet’s great saint, yogi and poet
Who inspired millions of people
But he spent the years in retreat in the humblest condition
Wearing just a lounge cloth and eating nettles
So much that his body became emaciated and became almost green

Yet he says, I am a king and yet no king like me
I have such wealth
I have the seven attributes that lead to enlightenment
I have the eight noble path
This is my wealth

My treasure house is filled with these riches
I have the sky above as my castle
I have the ground below as my state
I am the happiest king in the world
This is what Dilgo Khyentse Rinpoche use to say

Once when you have this view
All the delusory perception of samsara may rise in your mind
And be like the sky
When the rainbow appears in front of it
You are not particularly flattered
And when the clouds appear, when the dark clouds appear
You are not particularly disappointed either
There is a deep sense of contentment

And you chuckle from inside
As you see the façade of samsara and nirvana
This view will keep you constantly amused
Like a little smile bubbling away all the time
Enjoy yourself, this self
And you’ll be happy
And I wish you that
I wish you my deepest wish that you discover that for yourself
This great treasure
And you keep bubbling, bubbling, bubbling, bubbling and become contagious also

The lines above by Rinpoche are simple yet profound in their meaning. For those of you who need to refresh your memory on the seven attributes and the eight noble paths, here’s a brief overview:

The Seven Attributes: (Qualities)
Faith, discipline, generosity, learning, a sense of moral shame, a sense of ethical conscience to oneself, and intelligence.

The Noble Eightfold Path leading to the cessation of suffering:
Right view, intention, speech, action, livelihood, effort, mindfulness, and concentration.

Enjoy and have a wonderful day!

Sarva Mangalam,

Phakchok Rinpoche

Foredrag med Phakchok Rinpoche i Århus

The Key to Happiness

Et foredrag af Phakchok Rinpoche


Phakchok Rinpoche vil i foredraget fortælle om hvordan vi kan blive mere tilfredse og glade i vores hverdag. Han er en entusiastisk og inspirerende buddhistisk mester, som underviser på en direkte og frisk måde i at åbne vores sind overfor den visdom som vi alle naturligt besidder.

Sted:  Øsal Ling, Fredensgade 39 i baghuset, Århus C
Dato:  Tirsdag, 30. november
Tid:  19.00-20:30
Pris: 50 kr

www.gomde.dk

15. november 2010

Phakchok Rinpoche plakat


Kære Alle,

Til Phakchok Rinpoches besøg på Gomde den 1-4 december, er her en lille plakat som I kan printe ud og sætte op på jeres arbejde eller skole. 

13. november 2010

Lama Tenzin visits Sweden and gives teachings


Over at http://gomde.se there is a post with some pictures from Lama Tenzins visit to Sweden.

You may need to use Google Translate to understand the Swedish text - but the pics works well in any language.