31. august 2008

Insubstantial flags


Insubstantial flags
Originally uploaded by Peter Olin
The Cloudless Summercamp of this year is history, and the lamas have left Gomde, but the blessings of the land remain. And the fortunate ones can look forward to Phakchok Rinpoches visit soon.

Unable to wait until next summer, "min kæreste" Ingrid and I left Stockholm this Tuesday afternoon, to go by train to Varberg, where we stayed overnight, and the continued with boat to Grenå, and after three buses finally were at the dirt road leading up to Gomde.

It was raining, but clearing up, and on the way we found that this year's harvest of fruit will be plentyful. Already now, a few varieties of apples and pears were ripe and delicious. Those of you who have the opportunity, make sure you come here later in autumn to pick a lot of apples - there are huge amounts of them.

As we arrived, only Ulrik was here, and later we were joined by Elah and Ami.

Weather cleared up and the hole weekend was warm and sunny, and there were beautiful sunrises just after six o'clock in the morning.

Erik and Tara arrived, and for Saturday brunch and practice Bo, Mette, Annelise, and Bodil (?) joined, to make a total of eleven. And another two persons who I didn't get the names of came to practice, bu skipped lunch.

Now, only a just more than an hour remains of our stay, and we're on our ay back home via Ebeltoft, København, Malmø and finally Stockholm.

We've had a great time, with lots of relaxation, long walks, too many apples, plums, blackberries, time at the beach, nice reading and a practice session thrown in here or there.

22. august 2008

The lamas of Chokyi Nyima Rinpoche

Here are most of the gurus of Chokyi Nyima Rinpoche, Tsikey Chokling Rinpoche and Phakchok Rinpoche, as well as some who have visited Gomde DK.

click for pictures, names and links to biographies.

16. august 2008

Just another boring, ordinary day at Gomde DK


Taken from my window this Friday, late afternoon, one among many rainbows that day.

15. august 2008

Enthronement of Urgyen Jigme RabselKa-Nying Shedrub Ling Monastery will soon be making a formal announcement regarding a most auspicious occasion - the enthronement of Urgyen Jigme Rabsel, known more widely as Tulku Urgyen Yangsi, the reincarnation of Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche.

Keep an eye on enthronement

13. august 2008

Daglig og månedlig praksis på Gomde

Daglig Praksis i Buddha Hallen

07.00 til 09.00: Ngondro/forberedende træning

10.00 til 11.00: Padmasambhava praksis

17.00 til 18.00: Kilaya praksis

Hver måned

D. 7. dag efter nymåne kl.9.00:
Grøn Tara praksis

D. 10. dag efter nymåne kl.17.00:
Padmasambhava dag med fest offering

D. 15. dag efter nymåne kl.10.00:
Buddha Shakyamuni praksis med shamatha og vipashyana

kl 16.00: Phowa

D. 25. dag efter nymåne kl.17.00:
Yeshe Tsogyal dakini dag med fest offering

Aftenen før hver nymåne kl.24.00:
Shamatha og vipashyana i mørke, med mester-påkaldelser

Hver lørdag kl.09-13:30
Rangbab Samten Praksis med Sangha Frokost

Sanghaens medlemmer er velkomne til at arrangere særlige praksis dage i vores allesammens tempelsal. Se om der er reserveret på Gomde Sanghaens Blog øverst til venstre på Gomde DK's hjemmeside under
Yearly program calendar

10. august 2008

Gomde Danmark et fantastisk retreat-sted


Gomde Danmark et fantastisk retreat-sted

Netop hjemvendt fra et 21-dages retreat på Gomde ønsker jeg på opfordring at dele enkelte af mine oplevelser:

For andet år i træk har jeg i forlængelse af Summercamp praktiseret 21 dage alene i en af Gomdes små og enkle retreat-hytter (skurvogne).

Det har været en gave at kunne fordybe sig i praksis netop i forlængelse af Rinpoches undervisning, hvor motivationen er høj og hvor hjertet er åbent.

Da vores praksis er individuel vil jeg ikke kommentere min praksis, men dog sige, at det for mig har været vigtigt med struktur på dagen og de fire daglige sessioner. En rettesnor har været 5, 10 15, 20 – forstået således, at 1. session begyndte ca. kl. 5:00, 2. session ca. kl. 10:00 osv. - med gefühl naturligvis!

I mellem sessionerne har jeg lavet mad, læst spirituel litteratur, bl.a. den på kurset netop gennemgåede ”The Fligtht of the Garuda”, og vandret i den fantastiske natur på Gomde.

Disse gåture har givet den fornødne motion til, at kroppen har kunne klare den megen sidde-praksis og, at bevidstheden har kunnet lade sig forene med Gomdes havudsigt og særlige ”space”. Alene at opholde sig i naturen på Gomde synes at have en helende effekt.

Det har været vigtigt for mig at have en ”livsline” til en person, hvis der under retreatet opstod uventede problemer. En sådan rolle har værtsparret på Gomde haft. Herudover har de sørget for indkøb af mad, hvilket praktisk blev aftalt én gang om ugen pr. sms.

Det var en stor en stor glæde inden retreatet, at flere af de lokale sangha-medlemmer tilbød at hjælpe med madindkøb. Det gav en følelse opbakning og fællesskab.

Jeg betalte kr. 60,- pr. døgn hvortil skal lægges udgifter til madindkøb. Selv med en frivillig donation oveni oplever jeg det som meget billigt.

Jeg kan varmt anbefale Gomde som retreat-sted, og det vil glæde mig selv på et tidspunkt at hjælpe en retreat-praktiserende med indkøb af mad, madlavning eller på anden måde være til gavn.

(Anonym)In English:

Gomde Denmark a wonderful retreat-place

Just returned from a 21-day retreat at Gomde I wish to share some of my experiences:

For the second year running, I have an extension of Summercamp practised 21 days alone in one of Gomdes small and simple retreat-cabins.

It has been a gift to be able to immerse oneself in practice as an extension to Rinpoche's teaching, where the motivation is high and where the heart is open.

Since our practice is individual, I will not comment on my practice, but to say that for me it has been important to structure the day in the four daily sessions. A direction has been 5, 10 15, 20 - in that 1. session began around. kl. 5:00, 2. session about. kl. 10:00, etc. - with gefühl course!

In between sessions, I have made food, read the spiritual literature, including , at the course just examined "The Fligtht of the Garuda", and taken walks in the fantastic nature of Gomde.

These walks have given the necessary exercise to keep my body coping with a lot of sit-practice and let awareness reconcile with Gomdes view of the sea and special "space". Just to stay in the wild at Gomde seems to have a healing effect.

It has been important for me to have a "lifeline" to a person, if, under the retreat unexpected problems arose. Such a role did the host couple on Gomde have. In addition they arranged for the purchase of food, which practically was handled once a week each via sms.

It was a very great pleasure in retreatet that several of the local sangha members offered to help with food shopping. It gave a sense support and community.

I paid 60 kr, - per. day to which must be added the costs of food. Even with a voluntary donation on top, I regard it as very cheap.

I would highly recommend Gomde as retreat-place, and I will be very happy at some time to help a retreat-practitioner with the purchase of food, cooking or otherwise be of benefit.

(Anonymous)

7. august 2008

Padmasambhava fest-offering puja på Gomde, Helgenæs


Ved solopgang i søen Danakosha i en seng dækket af lotusblomster, brillierende og mirakuløst blev Guru Rinpoche født. Han drejede Dharmaens hjul for dakinierne, og blev kendt som Guru Tsokye Dorje.


Mandag d. 11 August 2008.

Kl 17.00 Opsætning af altergenstande og festartikler.

Kl 18.00 Praksis. Vi bruger Tukdrub Trinley Nyingpo teksten

Vær sød at medbringe jeres puja remedier (vajra, klokke, damaru, mm) og teksterne, samt godt humør.

Nødvendige tekster inkluderer Tukdrub Trinley Nyingpo,

General Chants for the Chokling Tersar,

Additional Chants for Barchey Kunsel

Rangjung Yeshe Chantbook.

Ellers har vi et par ekstra liggende i tempel salen.

Medbring giftfrit (økologisk) frugt, juice, kiks, slik som ofringer til brug i puja-festen.

2. august 2008

News from Gomde DK: Phakchok Rinpoche is coming

Dear Erik, Tara, and Dharma Brothers and Sisters of Gomde Denmark:
Great news!! I'm really excited to be able to inform you that HHPCR is confirmed to come to Aarhus for two days of intensive teachings on Padma Garbha Tantra, Heart Sutra, and a special session of Q&A for meditators. As per Tara's suggestions, Rinpoche will be arriving in Aarhus on 28 Sept around 6PM and depart Aarhus on 1 Oct around 1:40PM.
Tara, I'll be sending you a bit later the passport names and info for both Rinpoche and Lama Tenphel Gyatso so that you can book their plane tickets.
Erik and Tara, thank you so much for your invaluable help and generous support. I rejoice that you are helping to sponsor Rinpoche's travel to make it possible for Rinpoche to come to Gomde. We also thank you in advance for being the translator. Please do not hesitate to write with any questions, comments, and requests. I'm looking forward to working closely with you to make the visit meaningful and successful.
Sarva Mangalam;
JAH (Joel Ho)