20. marts 2009

Gavmildhed

Latest: Travel expenses for Chokyi Nyima Rinpoche's visit to Denmark 2009 are now 85% covered.
Remaining parts (as of April 7th): 1 large and 5 small left.Kære venner,

Her til sommer har vi udsigt til at Chökyi Nyima Rinpoche igen kommer til Gomde på Helgenæs. Rinpoche har invilget i at give fire sæt Dharma undervisning samt en dag med Ocean of Amrita.

Forsøgsvis har vi lanceret en ny stil for betaling: i stedet for en samlet kursuspris betaler deltagere kun for kost og logi. Gaven for hans undervisning er på individuel donationsbasis, direkte til Rinpoches hånd. Har man mange penge kan man støtte hans klostre og mange velgørende projekter. Er man studerende, pensionist eller arbejdsløs, kan man give efter evne. (Denne model virkede med stor succes ved Phakchok Rinpoches besøg i september.)
Vores motivation er at gøre Rinpoches uvurderlige undervisning tilgængelig for så mange som muligt og til mange nye mennesker, især nu hvor Buddhas lære finder vej til Danmark.

Denne model gøres muligt ved at vi har kokke og koordinatorer som donerer deres tid og arbejde. Og at hans rejse sponsoreres. Kokkene og koordinatorne har allerede meldt sig.

Vi har delt den samlede rejseudgift for fly, visa, m.m. op i otte lodder på hver 500 euroer, og 20 på hver 50 euroer.

Vil du eller I være med til at have æren for at bringe Buddhas lære til Danmark og given endnu flere chancen til at modtage undervisning, så ring til os på 8635 6835 eller skriv til gomde@gomde.dk.

500 knus fra Erik


Dear friends,

This summer we have the prospect of Chökyi Nyima Rinpoche visiting Gomde on Helgenæs once again. Rinpoche has agreed to give four sets of Dharma teaching, and a day with Ocean of Amrita.

Tentatively, we launched a new style of payment: instead of a total course price participants pay only for room and board. The gift for his teaching is based on individual donations, given directly to the Rinpoche's hand. If you have good finances, you can support his monasteries and many charitable projects. If you are students, retired or unemployed, you can give as able. (This model worked very successfully by Phakchok Rinpoche's visit in September.)

Our motivation is to make Rinpoche invaluable education accessible to as many people as possible and to many new people, especially now that the Buddha's teachings find their way to Denmark.

This model made possible by our cooks and coordinators who donate their time and work. And because his trip is being sponsored. Chefs and coordinators have already signed up.

We have divided the total cost for air travel, visas, etc., up into eight parts of each 500 euros, and 20 of 50 euros each.

Would you have the honor of bringing the Buddha's teachings to Denmark and give even more chances to receive teachings, then call us on +45 8635 6835 or write to gomde@gomde.dk.

Looking forward to see you again at Cloudless SummerCamp in Denmark.

500 hugs from Erik Pema Kunsang

PS. If you have photos from event in the past years, especially from 1994 to 2002, please send them to me.

16. marts 2009

Meditationsgruppe oprettes i Århus


Hej alle sammen,

Her har jeg skrevet lidt om hvad Sepidé og jeg har talt om, og tænker vil være en god plan.

Vi har tænkt at holde det fra kl. 19 - 21 en gang i ugen. I første omgang bliver det nok hjemme hos nogen, men at finde et fadst lokale bliver en førsteprioritet, da mangel på det har ført til at flere tidligere meditationsgrupper har stoppet op. Og ser ud til at det er muligt at leje værelse en aften til ca 100-200 kr flere steder - så det er vores bedste mulighed tror jeg. Da bliver det 10-20kr per person i begyndelsen, og det er jo overkommeligt.

Programplanen bliver da:
kl 19 til 21
19:10-19:40 - Stille Meditation (shamata/vipassana, evt. egen praksis)
19:45-20:25 - "Dharma input"
20:30 - 21:00 - Stille Meditation (shamata/vipassana, evt. egen praksis)

"Dharma input" bliver at lytte til audio-teachings, video-teachings, fælles lese en tekst, etc. Også plan at udvelge en fælles bog som kan tales om 10-15min et kapitel hver gang. Det med bogen bliver så valgfrit, for det skal være en meditaitonsgruppe IKKE en studiegruppe. Det må i så fald køres separat. Sepide tænkte på Pema Chödröns When Things Fall Apart, og det er også en af mine absolutte favoritter, og den findes også på dansk, siger hun.

Stille meditation, bliver så klart foran et nemt, men pænt alter - buddhastatue, 7 ofringsskåle med vand, lys, måske blomster, etc. Ved begyndelse, slår en af os med en gong, el.l.
Vi bruger RY Chant Book, og tar de sædvanlige vers. Derefter sidder vi i den satte tid.

Synes I dette lyder fint? Kom gerne med forslag.

Stedet håber jeg skal ordnes i løbet af ugen, og tænker lidt på næste mandag. Hvor mange vil kunne komme da hvis vi får ordnet sted til den aften? Og er det nogle dager i ugen der absolutt ikke går? Skal lægge det op så flest mulig kan blive med!

Håber på svar i løbet af ugen.

mvh
Olav

sovikjewellery@gmail.com

13. marts 2009

Gomde Denmark dressed in winter garments


This picture of Gomde in Denmark consists of 10,000 tiny other pictures, many of them liberation through seeing.

The link below will give you the file (10 mb) for the large A3 size. Have a nice spring.

http://www.gomdedk.dk/Resources/GomdeDk-snow.jpg


Leave a comment if you like this style.

5. marts 2009

Nyhedsbrev fra Gomde

Kære venner

I dag med det skønneste solskinsvejr på Helgenæs, det er som om foråret er på vej. Det har været et dejligt efterår og en lang vinter.

Vi har haft Phakchok Rinpoche’s besøg i september og Ani Dekyi Chodron’s "Grøn Tara retreat" i december. Erik’s retreat i Ligevægt og Klarhed i februar.

Vi har haft besøg af Irene Engelbrecht med sin Taijiquan gruppe, af en kærlig vietnamesisk munk som underviste i mindfullness, og af Katrine Faber med sit Vox Viva sang program.

Hver lørdag har vi stadigvæk Rangbab Samten fælles meditation og Erik som underviser i teksten "The words of my perfect teacher".

Vi har flere programmer i foråret, bl.a med Erik’s introduktion til buddhisme: Grundkursus i Buddhas Veje I og II i april og maj. Kurser der skal foregå på Gomde hvert år.

Vi har haft focus på mere opfordring til at støtte Gomde. Jeres månedlige støttebeløb (ialt 5000kr pr mdr.) som er yderst vigtig for Gomdes overlevelse.

Fortsat tusind tak. Bliv endelig ved. Pengene dækker 1/4 af de månedlige udgifter.

En rigtig god nyhed er at Jan Frølich og Eva Gudmand Højer har doneret 16 spinternye flotte termovinduer. De 10 vinduer bruges til stue og første etage i forlængelsen og de sidste 6 i lamahuset ud mod gårdspladsen. Det bliver SÅ smukt og vi glæder os meget over denne forbedring.

Desuden har Jan tilbudt at sætte vinduerne i og beklæde hele lamahusets forside og forlængelsen med lærketræ. Træplankerne er lige ankommet. Det kommer til at se ud som Tempelsalen, som også er beklædt med lærketræ. Kom og hjælp Jan og os, så vi ikke står alene med det.

Den første arbejdsweekend bliver d. 17-18-19 april 2009.

Chokyi Nyima Rinpoche udtrykte sidste år fire ønsker for Gomde:

• At forlængelsen bliver færdig

• At få lavet et flot alter i tempelsalen (Dette projekt starter vi op efter sommercamp)

• Hans tredje ønske er et "våbenhus" foran tempelsalen

• Det fjerde ønske er at få trægulv i tempelsalen

Vi håber og ønsker at du har lyst være med til at gøre forlængelsen færdig i arbejdsweekenden d. 16 til 18 april.

Ring til Gomde Tlf. 86356835, eller email gomde@gomde.dk

Vi er i gang med at lave den nye version af hjemmesiden. Den bliver udvidet med mange nye emner. Årets programmer står på forsiden.

I kan smugkigge på www.gomdedk.dk.

Flere nyheder: Det store fælleskøkken har fået reoler i rustfrit stål. Der er opvarmning i form af en brændeovn, så nu fungerer køkkenet hele året rundt.

Vi har desuden købt 100 små skåle og 100 glas til portionsanretninger som gør at vi kan servere mere indbydende mad for jer og Gomdes gæster.

Vi har også købt nyt service til Rinpoche og gæster, samt et flot skab til Rinpoche’s værelse.

Entreen i lamahuset er istandsat, malet og ser godt ud. Dørkarmene er endelig sat på og nymalede. Der er skiftet lamper i entreen og på gangene på 1. sal.

80% af de 30.000 kr.i rejseomkostningerne for Chökyi Nyima Rinpoche og følge er nu allerede dækket af Trisong Deutsen Selskabet’s gamle og nye medlemmer. Tusind tak til jer.

Vi glæder os allerede til Summercamp 2009. Det bliver dejligt at se Rinpoche og jer alle igen.

Mange kærlige knus fra os på Gomde DK.


PS. Der er en RYGomde gruppe der er ved at starte op i Århus og vil mødes en gang om ugen. Hvis I bor i nabolaget så kontakt Olav S. Sovik ossovik@combitel.no

4. marts 2009

Bedre sent end aldrig


Tanker om støtte til Gomde
Jeg havde ikke overskud og fred I mit sind til at formulere mine tanker om det at forhøje bidraget til Gomde, dengang der var opfordring til det; men bedre sent end aldrig.

Se venligst Anne Lises indlæg først. Det findes under punktet:
mandag, november 10, 2008 - Støt Gomde og overflyt din Kirkeskat

Da jeg læste Anne Lises indlæg, følte jeg mig mindre fremmed overfor mine egne tanker.
Man behøver ikke at være jyde for at ønske at vide, hvorledes de penge, man giver, bliver brugt. Jeg mener, man har pligt at holde sig orienteret om det. Sådan har jeg det med andre organisationer, jeg støtter. Midlerne skal bruges bedst muligt. Derfor oplever jeg det som værende lidt besynderligt, at jeg er medlem af og giver penge til et samfund, hvis organisationsstruktur virker utidssvarende og hvis beslutningsprocesser er uigennemsigtige, fordi jeg er elev af Chökyi Nyima Rinpoche.
Jeg har gjort mig de samme overvejelser med hensyn til at støtte Rinpoche´s Gomde som Anne Lise, men er kommet frem til, at det kan jeg ikke uden, at jeg samtidig støtter den til en hver tid siddende ”enevældige regering”.
Disse overvejelser var årsag til, at jeg ikke svarede på den opfordring, der kom til sangha medlemmerne om at opfordre til at betale et månedligt beløb eller forhøje det , man allerede betalte. Jeg ville ikke anbefale noget, jeg ikke selv kan gå helhjertet ind for.

Medbestemmelse og det, at man føler sig respekteret, er en væsentlig faktor for engagement med glæde. Selv om vi er en Sangha og alt ideelt set burde være fryd og gammen, så er det frugtbart at se realiteterne i øjnene. Hvis jeg har forstået det ret, så er Gomde præcist ligeså rent som de øjne, der ser det, og hvor mange af os er sande dakaer og dakinier? Altså må der være temmelig mange forstyrrende følelser i omløb, hvilket Anne Lises indlæg beskriver godt. I velfungerende organisationer er der forholdsregler og procedurer, der så godt som det er nu muligt tager højde for følelsers indflydelse. Jeg ser det som urealistisk at tro, Gomde klarer sig bedst uden.

Jeg synes vi skal have valg til bestyrelsen, og at Chökyi Nyima Rinpoche og linjens efterkommere, skal være endelig besluttende instans. Og jeg synes, det skal være helt gennemsigtigt, hvordan de penge, medlemmerne giver, bliver brugt. At der skal nedsættes udvalg, så der bliver bredere beslutningsgrundlag og nemmere for menigmand at henvende sig direkte. Organisationsstruktur er ikke mit speciale (mildt sagt), måske der er nogen, der har nogle bud på en tilfredsstillende opbygning.
Jeg mener ikke een årlig samling, kan stå alene. Jeg har brug for at lade en sag gynge i sindet, vende og dreje den, for at komme med en velovervejet udtalelse. Det er der ikke tid og ro til på et årligt møde, hvor en Summercamps mange udfordringer tager kræfter og opmærksomhed. Det ville være godt, hvis formandens beretning blev lagt ud på bloggen, så den kunne danne grundlag for en åben og fordomsfri diskussion både på bloggen og på et efterfølgende møde, så bestyrelsen og forhåbentlig kommende udvalg virkelig kunne få indblik i hvilke tanker, der rører sig blandt bidragsydere og brugere af Gomde. For at en organisation skal fungere rigtig godt, er det afgørende, at beslutningstagerne ved, hvad der rører sig blandt græsrødderne, interesserer sig for det og tager det med i beslutningsprocessen Med blog, internet og god vilje skulle det kunne fungere trods geografiske afstande.
Når noget, der minder om mine ønsker, er begyndt at spire frem, vil jeg fordoble mit bidrag med glæde.

Venlig hilsen
Bodil i Borup

3. marts 2009

Endelig sker der noget med forlængelsen! -- the extension to the Lama HouseJan Frølich og Eva Gudmand Højer, to af Rinpoches elever, har givet en rigtig flot donation samt en gave til Gomde.

De har kommet med 16 nye termovinduer til forlængelsen og til udskiftning af de gamle vinduer i Lamahusets stueetage.


Desuden har Jan tilbudt at sætte vinduerne i og beklæde hele lamahusets forside og forlængelsen med lærketræ.

Det kommer til at se ud som Tempelsalen, som også er beklædt med lærketræ.

Lærketræsplankerne ankom i dag. Kom og hjælp Jan og os, så vi ikke står alene med det.

Den første arbejdsweekend bliver d.
16-17-18 april 2009.

Vi håber du har lyst til at være med til at opfylde et af de fire ønsker Rinpoche udtrykte sidste år for Gomde:

At forlængelsen bliver færdig.

At få lavet et flot alter i tempelsalen. Dette projekt starter vi op efter sommercamp i år.

Det tredje ønske er et "våbenhus" foran tempelsalen.

Hans fjerde ønske er at få trægulv i tempelsalen.

Alle kan være med 16 til 18 April. Ring til Gomde Tlf. 86356835

eller email gomde@gomde.dk

Mange kærlige hilsner fra os på Gomde.