23. september 2010

Photos from Gomde's Apple Orchards

(For English see below)

Som forberedelse til Chökyi Nyima Rinpoche's besøg på Gomde i næste uge ( 1-4 okt.) til æblehøst og retreat, har der været travlt på Gomde.


Sidste weekend blev bygningerne malet på den gamle, danske traditionelle måde ved at blande jernvitriol med kalken, hvilket resulterer i en smuk, varm gylden farve, meget lig gårde i bjergene i Nepal. Frugtplantagerne er ligeledes blevet renset op og ryddet, så vi nemt vil være i stand til at få adgang til æble- og pæretræer. Forhåbentlig vil der stadig være modne brombær vi kan spise, mens vi plukker frugt!


Æbleplantagerne er spredt udover Gomde's syvogfyrre hektars smukke varieret landskab med mange gamle æble- og pæretræer, små søer og bakker.
Nogle fotos er medtaget nedenfor for at give alle en fornemmelse af, hvad der er i vente næste weekend.

Vi håber, at mange af jer, jeres familie og venner vil være i stand til at komme og møde Chökyi Nyima Rinpoche tibetansk buddhistisk mester, deltage i høsten og nyde den naturlige og maleriske skønhed som Gomde på Helgenæs møder os med.

Tag dine børn med, der vil være mange sjove aktiviteter for dem på lørdag og søndag, herunder drageflyvning, æblevugger og natur skattejagt.


-----------------------------

In preparation for Chokyi Nyima Rinpoche's visit to Gomde next week (Oct 1-4) for the Apple Harvest and Seminar, things have been busy at Gomde.

Last weekend the buildings were painted in an old, Danish traditional way of mixing copperas with the limestone, resulting in a beautiful, warm golden colour, very similar to farm houses in the hills of Nepal. The orchards have also been cleaned up and cleared so we will be able to easily have access to the apple and pear trees. Hopefully there will still be ripe blackberries to be eaten in between the fruit picking!

The apple orchards are nestled within Gomde’s forty-seven acres of beautiful varied landscape with many old apple and pear trees, small lakes and rolling hills.

Some photos have been included below to give everyone a taste of what is in store next weekend.

We hope that many of you will be able to come and meet a genuine Tibetan Buddhist master, join the harvest celebration and enjoy the natural and picturesque beauty of Gomde on Helgenæs.

Bring your children as well as there will be many fun activities for them on Saturday and Sunday, including kite making, apple bobbing and nature treasure hunt.