28. september 2010

Kære alle,

Foreningen Gomde Sangha blev stiftet på sommerens SummerCamp under tilstedeværelse og støtte af Chokyi Nyima Rinpoche.

Det har længe været et ønske fra sanghaen at have en demokratisk ramme om aktiviteterne på Gomde og at der blev taget de første nødvendige tiltag for at få etableret et trossamfund som kan blive officielt anerkendt.

Vi håber, at du vil støtte op omkring den nye forening Gomde Sangha og indmelde dig i foreningen. Årlig kontingent er 50,00 kr. Ved indbetaling nu vil Kontingentet gælde for resten af 2010 samt hele 2011.

Du kan indmelde dig online på indmeldelsesformularen her >>>>

Kontingentet på kr. 50,00 kan betales ved at overføre beløbet til foreningens bankkonto i Sydbank, reg.nr. 6845 konto nr. 0001440900.

Foreningen blev stiftet den 5. juli 2010 med følgende vedtægter >>>>

Der blev valgt en bestyrelse med følgende medlemmer:

  • Kaj Hansen (formand)
  • Andreas Doctor
  • Annelise Christensen
  • Anton Baare
  • Gita Nielsen
  • Lillian Steenholt
  • Mette Zeuthen

Endvidere blev der etableret et Sangha Råd, udpeget af Chokyi Nyima Rinpoche, der har til opgave at støtte bestyrelsen:

  • Erik Hein Schmidt
  • Mads Julius-Nielsen
  • Thomas Doctor

Efter stiftelsen har en arbejdsgruppe finpusset vedtægterne således at de kan danne et bedre grundlag for godkendelse af Gomde Sangha som trossamfund.

I forbindelse med Chokyi Nyima Rinpoches efterårsseminar på Gomde den 1. – 4. oktober vil der blive afholdt en ekstraordinar generalforsamling i foreningen.

Forslag til de nye vedtægter kan læses her >>>

Mere information om samt program for efterårsseminar med Chokyi Nyima Rinpoche kan læses her >>>>

Det vil være en stor hjælp, hvis du indmelder dig og betaler kontingentet så hurtigt som muligt. Derved giver du bestyrelsen det bedst mulige arbejdsgrundlag for foreningen.

Alle, som har betalt kontingent er stemmeberettigede til den ekstraordinære generalforsamling med tilstedeværelse af Chokyi Nyima Rinpoche den 2. oktober kl. 16.00.

Medbring gerne en kopi af bankoverførsel. Der vil også være mulighed for at betale kontingent til foreningen i forbindelse med efterårsseminaret.

Vi glæder os til et godt samarbejde med Sanghaen.

Bestyrelsen for
Gomde Sangha