1. september 2010

Invitation til møde om vedtægtsændringer i foreningen Gomde Sangha den 2. oktober 2010

Vi vil hermed gerne invitere medlemmer af foreningen Gomde Sangha til møde vedrørende vedtægtsændringer (opstramning og tydeliggørelse af vedtægterne, der blev vedtaget d. 5/7 2010 på Gomde).

Mødet vil finde sted lørdag d. 2/10, kl. 16-17 i forbindelse med Chökyi Nyima Rinpoche's kursus og æble høstfesten på Gomde.

Vi vil så hurtigt som muligt henvende os til jer igen, for at give jer mulighed for at melde jer ind i foreningen inden mødet. Desuden vil der i forbindelse med kurset blive mulighed for at melde sig ind i foreningen før mødet.

Vi vil også henvende os igen, inden mødet, med et revideret forslag til vedtægterne, som vi gerne vil have jeres kommentarer til. Mødet den 2/10 vil så være en fremlæggelse og diskussion af kommentarerne før en afstemning, for evt. at finde ændringer til det reviderede forslag.

Grunden til, at vi sender indbydelsen ud nu er, at den skal være ude senest fire uger før mødet og, at vi gerne vil holde mødet i forbindelse med kurset, for at så mange som muligt vil kunne deltage.

Kh

Bestyrelsen for foreningen Gomde Sangha