6. september 2010

Invitation til møde om vedtægtsændringer i foreningen Gomde Sangha d. 2. Oktober 2010

Forslagene til vedtægtsændringerne er opstramning og tydeliggørelse af dem, der blev vedtaget den 5/7 2010.

Forslag til nye vedtægter findes her >>>>

Vi vil bede jer om at sende kommentarer og evt. forslag til kajh@post1.dansknet.dk senest d. 19/9.

Bestyrelsen vil så inddrage disse i diskussionen d. 2/10 kl. 16-17, hvor vi skal vedtage nye vedtægter.

Kærlig hilsen
Bestyrelsen for foreningen Gomde Sangha

---

Invitation to meeting on changes to the bi-laws agreed on July the 5 2010.

The bi-laws need to be made clearer, therefore this meeting, because we don’t have an English version of the bi-laws yet, we will provide translation to English of the discussion on the meeting which will give you a chance to participate in the discussions.

With best wishes

The board of the association for Gomde Sangha