24. juni 2010

Welcome ceremony and Chokyi Nyima Rinpoche's arrival speech.


Welcome ceremony and Rinpoche's arrival speech on the 28th of June.

In a traditional Buddhist fashion we form a welcome procession for a great bodhisattva and escort him into the temple hall. Come earlier if you wish to participate in decorating the road and temple with auspicious symbols and flowers. Put on your finest, hold incense and a white, red or yellow scarf. Be here before 11 am. Everyone is welcome.


Velkomst ceremoni og Rinpoches ankomsts tale d. 28 juni.

På traditionel buddhistisk vis byder vi en stor bodhisattva ind i tempelsalen. Kom tidligere hvis I vil være med til at dekorere vejen med lykkebringende tegn og blomster. Tag dit bedste tøj på, hav røgelse og et hvidt eller gult skærf i hånden. Vær her før kl 11:00. Alle er velkomne.