4. juni 2010

Indbydelse

Indbydelse til stiftende generalforsamling for Foreningen Gomde Sangha

Kære Gomde interesserede og praktiserende, I inviteres hermed til stiftende generalforsamling for Foreningen Gomde Sangha, den 5/7 2010 kl.10-12 på Gomde.

Referatet af det forberedende møde d. 29/5 2010 se: http://gomde.dk/pages/gomdesangha/2010-05-29_gomdemeeting.pdf, på mødet var der opbakning til vedtægterne med nogle ændringer, disse er indføjet i forslag til vedtægter, se http://gomde.dk/pages/gomdesangha/2010-05-29_forslag.pdf . Den stiftende generalforsamling vil have følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Afstemning om vedtægter
3) Fastsættelse af kontingent
4) Beslutning om, hvorvidt der skal være en grænse for hvor længe man kan være bestyrelsesmedlem.
5) Valg af formand.
6) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af ekstern revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen
9) Eventuelt

Hvis i har lyst til at stille op som formand/forkvinde eller bestyrelsesmedlem så bedes i meddele dette på mail: kajh@post1.dansknet.dk senest den 21. juni, meddelelsen skal indeholde 5-10 linjer om, hvad i vil arbejde for. De indkomne forslag til kandidater vil blive udsendt pr. mail d. 25. juni

Kandidaterne vil blive præsenteret på den stiftende generalforsamling. Formandskandidater skal have mindst 3 års anciennitet, dvs. at kandidaterne skal have fulgt undervisning på Gomde i mindst tre år.

I kan også foreslå en anden, som enten skal godkende indstillingen inden mødet evt. pr. mail eller godkende indstillingen på den stiftende generalforsamling.

Med venlig hilsen

Lillian, Annelise og Kaj