6. juni 2010

SummerCamp 2010 The complete program


26.juni kl. 19.30: Velkommen til SummerCamp 2010.
26.juni kl.19.30-29.juni kl. 12.00: Buddhas lære og meditation med Erik Pema Kunsang
27. juni-29. juni kl. 15.00-16.45: Sindelagstræning med Lama Tenzin Sangpo (Lojong)
28.juni kl. 12.00: Velkomst til Rinpoche.
28.juni-9.juli 07.00- 08.00: Morgen chant på tibetansk & engelsk samt meditation med Lama Tenzin Sangpo
28.juni-9.juli 12.15-13.00: Meditations praksis med Lama Tenzin Sangpo
28.juni-9.juli 17.00- 17.45: Meditations praksis med Lama Tenzin Sangpo
29.juli-8. juli kl.14.30-15.00: Qigong træning hver dag med Göran Jacobsen
29.juni kl.19.30-1.juli kl.12.00: Medfølelse og egoløshed med Chokyi Nyima Rinpoche
1.juli 15.00-16.45: Buddhisme og psykologi med Antonia Sumbundu
1.-3. juli: Enkelthed og sindets natur med Chokyi Nyima Rinpoche
3. juli kl. 15.00-16.45: Forklaring til Ocean of Amrita med Lama Tenzin Sangpo
3.juli-6. juli kl. 12.15-13.00 Yoga for børn med Ulrika Deze
3. juli kl. 17.30: Anvisning til Pujamedhjælpere med Lama Tenzin Sangpo
3. juli kl.19.30: Introduktion til Vajrayana med Chokyi Nyima Rinpoche
4. juli kl.09.00-17.00: Ocean of Amrita med Chokyi Nyima Rinpoche
(Pujamedhjælpere anviser pladser, deler tekster ud, serverer vand og te under ceremonien)
4. juli kl.20.00- 21.00 Tantrisk poesi and musik fra Wellsprings. Afspilles mens man mediterer
5. juli kl. 10.00-12.00: Stiftende generalforsamling af foreningen ”Gomde Sangha”
5. juli kl.16.00–17.00: Kaffebord for lokale håndværkere sammen med Rinpoche
5. juli kl.16.00–17.00: Medarbejdermøde for Gomde Sangha
5. juli kl.19.30-7.juli kl.12.00: Indsigt i sindets natur med Chokyi Nyima Rinpoche
6. juli 15.00-16.45: Introduktion til treårsretreat med Lama Tenzin Sangpo
7. juli kl. 19.30-9 juli kl. 12.00: Den store mundtlige videregivelse med Chokyi Nyima Rinpoche
8. juli 15.00-16.45: Dzogchen: Et historisk overblik af Erik Meier Carlsen
9. juli kl.18.00: Festbanket med RinpocheJune 26 at 19.30 p.m.: Welcome to the SummerCamp 2010
June 26 at 19.30 p.m. - June 29 at 12.00 p.m.: The teachings of Buddha and meditation with Erik Pema Kunsang
June 29 at 15.00-16.45 p.m.: Mind training with Lama Tenzin Sangpo (Lojong)
June 28 at 20.00 p.m.: Welcoming Rinpoche
June 28 – July 9 at 7-8 a.m.: Morning chant in Tibetan & English and meditation with Lama Tenzin Sangpo
June 28 – July 9 at 12.15-13.00 p.m.: Meditation practice with Lama Tenzin Sangpo
June 28 – July 9 at 17.00-17.45 p.m.: Meditation practice with Lama Tenzin Sangpo
June 28 – July 8 at 14.30-15.00 p.m.: Qigong training every day with Göran Jacobsen
June 29 at 19.30 p.m. – July 1 at 12.00 p.m.: Compassion and Egolessness with Chökyi Nyima Rinpoche
July 1 - 3: Simplicity and the Nature of the Mind with Chökyi Nyima Rinpoche
July 1 at 15.00-16.45 p.m.: Buddhism and psychology with Antonia Sumbundu
July 3 at 15.00-16.45 p.m.: Explanation of the Ocean of Amrita with Lama Tenzin Sangpo
July 3 – 6 at 12.15-13.00 p.m.: Yoga for children with Ulrika Deze
July 3 at 17.30 p.m.: Instructions for the Puja helpers with Lama Tenzin Sangpo
July 3 at 19.30 p.m.: Introduction to Vajrayana with Chökyi Nyima Rinpoche
July 4 at 9.00 a.m - 17.00 p.m.: Ocean of Amrita with Chökyi Nyima Rinpoche
(Puja helpers will show the seats, hand out texts and serve water and tea during the ceremony)
July 4 at 20.00-21.00 p.m.: Tantric poetry and music from Wellsprings - will be played during a meditation session
July 5 at 10.00 a.m. - 12.00 p.m.: Founding meeting of the society ”Gomde Sangha”
July 5 at 16.00–17.00 p.m.: Coffee table for local workmen connected to Gomde with Rinpoche
July 5 at 16.00–17.00 p.m.: Volunteer’s meeting for Gomde Sangha
July 5 at 19.30 p.m. – July 7 at 12.00 p.m.: Insight in the Nature of Mind with Chökyi Nyima Rinpoche
July 6 at 15.00-16.45 p.m.: Introduction to the three year retreat with Lama Tenzin Sangpo
July 7 at 19.30 p.m. – July 9 at 12.00 p.m.: The Great Oral Transmission with Chökyi Nyima Rinpoche
July 8 at 15.00 - 16.45 p.m.: Dzogchen: A historical view by Erik Meier Carlsen
July 9 at 18.00 p.m.: Feast banquet with Rinpoche.