25. juni 2010

Kandidater til Formands- og bestyrelsesposter i Foreningen Gomde Sangha

Kandidater til formands- og bestyrelsesposter i Foreningen Gomde Sangha.

Vi vil gerne have at alle, der er interesserede, stiller op til posten for formand og de fire bestyrelsesposter samt to suppleanter, man kan stille op på den stiftende generalforsamling d. 5/7 kl. 10 -12 på Gomde.

Som forberedelse er der allerede nu fire, der har ønsket at beskrive, hvorfor de stiller op, se nedenfor.

Kh

Lillian, Anne Lise og Kaj

Andreas Doctor stiller op til bestyrelsen:

Jeg stiller op til bestyrelsesvalg i foreningen Gomde Sangha for at støtte den nye demokratiske struktur i sanghaen. Jeg har boet i Nepal i en del år og vil gerne dele mine oplevelser fra klosteret i Nepal med sanghaen i Danmark. Da jeg også har lært tibetansk under mit ophold i Nepal håber jeg at det kan være en hjælp til at støtte kommunikationen med klosteret og de munke og nonner som vi forhåbentlig kommer til at invitere til Danmark fremover til at undervise os. Jeg er også meget interesseret i hvordan vi bedst kan integrere den buddhistiske tradition i et samfund som vores og jeg vil gerne prøve at bidrage til denne proces gennem bestyrelsesarbejdet. Endelig håber jeg også at jeg fremover vil kunne være i Danmark for at hjælpe til med de mange praktiske opgaver på Gomde.

Niels Viggo Hansen stiller op til bestyrelsen for Gomde Sangha:

Hvis jeg skulle pege på to ting jeg primært ville finde det naturligt at arbejde for i sådan en bestyrelse, ville det være at gøre Gomde lidt mere synlig og tilgængelig for de mange unge mennesker som søger efter måder at rumme dyb og ægte spiritualitet i den hektiske og farverige nutid, og på den længere bane at sikre Gomdes harmoniske eksistens i en organisationsform, en samfundsmæssig ”krop”, der svinger godt med et moderne dansk / europæisk / kosmopolitisk samfund.

Lillian Steenholt stiller op til bestyrelsen for Gomde Sangha:

Vedr. valg til bestyrelsen for Gomde Sangha / 5.7.2010.

Jeg er kommet på Gomde gennem 4-5 år, og jeg vil gerne stille op til bestyrelsesvalget som formand eller bestyrelsesmedlem.

Jeg vil arbejde for, at Gomde er et åbent og imødekommende sted, hvor alle er velkomne. Det er vigtigt at stedet har en opbygning, hvor vi kan give inspiration og ønsker til fremtidige kurser - eller forslag til nye tiltag i de fysiske og/eller økonomiske rammer. Eller hvad vi nu har på hjerte.

At vi har et forum, hvor medlemmerne kan komme til orde.

Jeg ønsker, at rigtig mange melder sig ind i Gomde Sangha foreningen, og at vi i fællesskab udvikler Sanghaen til glæde for alle.

Lillian Steenholt

Rolfsgade 1

8260 Viby J

Tlf. 26914911

Kaj Hansen stiller op til bestyrelsen for Gomde Sangha:

Jeg stiller op som kandidat til formand/bestyrelsesmedlem i Foreningen Gomde Sangha.

Jeg hedder Kaj Hansen og er kommet til undervisning på Gomde siden 2005. Jeg er imponeret og taknemmelig over den generøsitet Rangjung Yeshe Gomde udstråler. Jeg vil gerne medvirke til at videreføre og udvikle arbejdet på Gomde, derfor har det været dejligt at få mulighed for at arbejde på etablering af Foreningen Gomde Sangha. Jeg tror, at denne forening vil kunne danne ramme om en styrkelse af arbejdet med en ny organisering og udvikling af Gomde, f.eks. etablering af det religiøse samfund: Ka-Nying Dharma Lineage med de funktioner og fordele for medlemmer/Gomde dette indebærer. Gomde skal, synes jeg, godkendes til det formål stedet har, bl.a. for at kunne udbygge rammerne. Organiseringen i foreningen skal styrke medlemmernes medvirken og mulighed for deltagelse på forskellige niveauer.