10. november 2008

Støt Gomde og overflyt din KirkeskatKære venner,

Dette er en invitation til at træde ind i kredsen af Gomdes faste
støtter gennem et løbende økonomisk bidrag til driften.

Gomde er ved at slå rod på Helgenæs, og for mange af os er
det blevet en uvurderlig mulighed for undervisning og retreats,
fællesskab og fordybelse, altsammen bundet sammen af en
stærk og klar forbindelse med Buddhas lære gennem vores
linies lamaer og Dharma-lærere.

Vi planlægger flere aktiviteter, besøg af flere lærere og mestre,
og andre aktiviteter året rundt. Som du måske har hørt er vores
Dharma-linie desuden ved at blive etableret som en
statsanerkendt religion. Men der er et stort behov for at vores
smukke center i Danmark får en bedre økonomi, så vi kan sikre
dets fortsatte eksistens og udvikle det til nye og flere aktiviteter.

Inspireret af Gomdes kommende status som trossamfund har
nogle af os valgt at melde os ud af Folkekirken, for i stedet at
betale "kirkeskat" til Gomde. Det har vi gjort med varme
følelser overfor kirken, men i den klare erkendelse at vores
bidrag vil gøre en meget større forskel hos Gomde, samtidig
med at vores eget åndelige engagement ligger der.

Udmeldelse af folkekirken er let. Infoen er her og blanketten er her.

Nogle kan kun støtte med et mindre beløb, nogle har mulighed
for at støtte med væsentligt mere og på den måde følge
traditionen for rige "velgørere" for traditionen. Du kan læse
mere om støttemuligheder og tilmelding på hjemmesiden med mere information.

Hvis du har spørgsmål, eller er der noget vi kan hjælpe dig med,
så skriv til os på Gomde's email: gomde@gomde.dk

Kærlig hilsen

Erik og Niels Viggo