6. september 2008

Preparing for Phakchok Rinpoche's visit 29-30 Sept.


While we are preparing for the Buddhist teacher Phakchok Rinpoche to arrive, here are some details on the lectures we have invited him to give. more details

Among all or the recorded words of the Buddha, the Heart Sutra is the most famous and popular, not only because it is short and profound, but it gives us a very intimate feeling of being right beside the Buddha.
This is where we find the liberating sentence "form is emptiness, emptiness is form".
The main topic in the heart Sutra is that of emptiness, in Sanskrit shunyata.
A better rendering of this word could be devoidness, a topic which we will bring up with Rinpoche himself.
Exactly what are all things empty of? Does it mean that physical matter does not exist? Or are all things empty of something else?
We will have plenty of chances to raise the questions on the nature of our reality and our life experiences.

The other text Rinpoche will teach on is extremely profound, known as the Lotus Essence Tantra.
It was spoken by Padmasambhava and concealed as the Dharma treasure, specially meant for our times.
It was the first text which Tulku Urgyen Rinpoche had printed after escaping Tibet. Like the Heart Sutra, it is very short.
This Tantra is phrased like a practice, containing Mahayoga as well as the Dzogchen perspective.
Some of the commentaries upon this text explain how the three aspects of Dzogchen are clearly mentioned, as reminders to the practitioner.
This Tantra can be used either as a daily practice or to be recited on special days.
Tulku Urgyen Rinpoche's teacher told him that this short tantra is like his heart and brings liberation through hearing.
The tantra can also be used as "liberation by wearing" on ones body and in ones heart.

In Danish:
Mens vi forbereder den buddhistiske lærer Phakchok Rinpoches besøg, her er nogle oplysninger om de foredrag, vi har opfordret ham til at give.

Blandt alle Buddhas nedskrevne ord, er Hjerte Sutraen den mest berømte og populære, ikke kun fordi den er kort og dyb, men fordi den giver os en meget intim følelse af at sidde lige ved siden af Buddha.
Det er her, vi finder der befriende sætning "form er tomhed, tomhed er form".
Det vigtigste emne i Hjerte Sutraen er tomhed, shunyata på sanskrit.
En bedre gengivelse af dette ord kunne være ''forudenhed'', et emne, som vi vil bringe op med Rinpoche selv.
Præcis hvad er alle ting tomt for? Betyder det, at fysisk materie ikke eksisterer? Eller at alle ting er tomme for noget andet?
Vi vil have masser af chancer til at rejse spørgsmål om karakteren af vores virkelighed og vores livserfaringer.

Den anden tekst Rinpoche vil undervise i er meget dyb og kendt som Lotus Essence Tantra.
Det var Padmasambhava som udlagde den og senere skjulte den som en ''Dharma skat'', specielt beregnet til vor tid.
Det var den første tekst, som Tulku Urgyen Rinpoche havde trykt efter at være flygtet fra Tibet. Ligesom Hjerte Sutraen, er den meget kort.
Denne Tantra er formuleret som en praksis, der indeholder Mahayoga samt Dzogchen perspektivet.
Nogle kommentarer i denne tekst forklarer hvordan Dzogchens tre aspekter er klart nævnt, som påmindelser til den praktiserende.
Denne Tantra kan bruges enten som en daglig praksis eller til at recitere på særlige dage.
Tulku Urgyen Rinpoches lærer fortalte ham, at denne korte tantra er ligesom hans eget hjerte og bringer befrielse ved at høres.
Tantraen kan også bruges som "befrielse ved at bære" på kroppen og i hjertet.

Flere detaljer http://www.rangjung.com/GomdeDK/programs/Phakchok in final 22.htm