1. august 2011

Gomde Update(For English, please see further below)

Kære venner,

Vi håber, at I alle har det godt og nyder sommeren. Først og fremmest vil vi gerne takke jer for den dejlige tid, som vi havde sammen på Gomde nu i sommers under Chökyi Nyima Rinpoches besøg. Det var virkelig inspirerende at modtage Rinpoches fortrinlige undervisning i så dejligt selskab.

Som mange af jer ved, har Erik og Tara længe haft et ønske om at tilbringe mere tid i retreat, sådan som vores lærere altid opfordrer os til. Og nu er muligheden for at de kan gennemføre en længere periode med intensiv praksis endelig opstået. Fremover vil de derfor ikke længere stå for de mange praktiske og administrative opgaver på Gomde, men i stedet bruge deres tid på praksis.

I løbet af de sidste tre år har Erik og Tara arbejdet meget hårdt til gavn for vores sangha, og vi er alle meget taknemmelige for den omsorg, de har vist os. Vi glæder os over deres ønske om at praktisere mere og især i det faktum, at Erik vil fortsætte med at dele hans undervisning med os, selv mens han er i retreat. Erik har indvilliget i at undervise i en række retreats på Gomde i de kommende år. Det første af disse kurser finder sted den 3-4 september og det ser vi meget frem til.

For at passe de mange ansvarsområder, som Erik og Tara har varetaget de sidste tre år, er Foreningen Rangjung Yeshe Sangha og Rangjung Yeshe Fonden enige om at arbejde tæt sammen fremover for at videreudvikle Gomde og arrangere flere kurser med vores lærere. Sammen vil vi gøre vores bedste for at Gomde fortsat udvikles på en måde, der passer til alle jeres ønsker og visioner.

Endelig er vi meget glade for at kunne annoncere, at vi har en ny caretaker på Gomde, Knud Wienand. Knud er for nylig flyttet ind på Gomde og vil fremover byde velkommen til besøgende og retreat gæster på Gomde. Vi er meget glade for, at Knud har påtaget sig denne vigtige opgave, og vi håber, at I alle vil støtte ham i hans nye rolle.

Vi ser frem til at mødes igen på Gomde snart.

Med mange hilsener,

Kaj Hansen og Andreas Doctor
For Foreningen og Fonden

-----------------------

Dear friends,

We hope that you are all doing well and enjoying the summer. First of all we like to thank you for the wonderful time we had together at Gomde this summer during Chokyi Nyima Rinpoche's visit. It was truly inspiring to receive Rinpoche's profound teaching together with such a harmonious and warmhearted community.

As many of you know, Erik and Tara have long had aspirations to spend more time in retreat, the way our teachers always encourage us to, and now the possibility is finally there for them to begin a longer period of practice. In the coming time, they will therefore no longer be involved in the many practical and organizational tasks involved in running Gomde.

Over the last three years Erik and Tara have worked very hard to serve our sangha and we are all very grateful for the care they have shown our community. We rejoice in their commitment to practice and especially in the fact that Erik will continue to share his teachings with us while he is in retreat. Erik has very kindly agreed to teach a number of retreats to our sangha at Gomde in the coming years. The first of these retreats takes place on September 3-4 and we look very much forward to that.

To continue with the many important responsibilities that Erik and Tara have fulfilled over the last three years, Foreningen Rangjung Yeshe Sangha and Rangjung Yeshe Fonden are committed to working together on the task of further developing Gomde and arranging seminars with our precious teachers in the future.

Lastly, we are also very pleased to announce that we have a new caretaker at Gomde, Knud Wienand, who has recently moved in to take care of the place and welcome all visitors and retreatants at Gomde. We are very happy that Knud has taken on this important job and we hope that you will all assist him as he settles in at Gomde.

We look forward to seeing you all soon at Gomde.

With many greetings,

Kaj Hansen og Andreas Doctor
For the Sangha Association and Rangjung Yeshe Foundation