23. januar 2011

NYTÅRSBREV FRA BESTYRELSEN FOR "RANGJUNG YESHE SANGHA."


Kære alle !

Vi håber, I er kommet godt ind i det nye år -

Vi fra bestyrelsen for Rangjung Yeshe Sangha, som foreningen hedder nu efter sidste ekstraordinære generalforsmling, vil gerne ønske alle et berigende og godt nytår, og vil med dette Nytårsbrev orientere om "stort og småt" fra bestyrelsen.

Siden Summercamp 2010 med Chokyi Nyima Rinpoche, hvor den nye forening "Rangjung Yeshe Sangha" blev stiftet, har der været forskellige aktiviteter på Gomde.Der har bla. været afholdt seminar med Chokyi Nyima Rinpoche - og vinterseminar med Packchok Rinpoche og med Erik Pema Kunsang.
Derudover har der været afholdt en del konstruktive bestyrelsesmøder in vivo eller over Skype.

Til Orientering :

Gita og Lillian har begge valgt at trække sig fra bestyrelsesposten grundet tidsmangel og arbejdspres.Lillian satser på at komme tilbage til arbejdet senere.

Sangha bestyrelsens medlemmer har overtaget en del administrative og praktiske funktioner (planlægning, økonomi, koordinering), som tidligere blev varetaget af Erik og Tara.

Der vil i fremtiden ske en yderligere uddeligering af ovenstående arbejdsopgaver til andre interesserede Sangha medlemmer.

Fra sommer 2011 vil caretakerfunktionen blive varetaget af Knud.Der pågår et arbejde med at definere arbejdsopgaver knyttet til caretakerfunktionen, og en præcisering af arbejdsopgaver for andre fastboende på Gomde.

- Der vil i fremtiden blive udarbejdet kursusoversigter for et år ad gangen, hvilket er en fordel for både planlæggere og deltagere af kurser.

- Sangha foreningen er af Tibet Charity inviteret som medarrangør af besøget af H.H. Dalai Lama til foråret - 18. april 2011.

Der arbejdes bla. på :

- en officiel Statslig godkendelse af Rangung Yeshe Sangha som et religiøst samfund.

- ideer om Albertgårdens fremtidige funktion og virke.

- at Gomdes bygninger kan blive godkendte som kursuslokaler.

- at udbygge samarbejdet med karuna Workshop og andre kursus aktiviteter.

- at klargøre og adskille foreningens og Fondens arbejdsopgaver og kompetencer.


Nogle erindringer og erfaringer fra året, der gik :

- Seminaret, der blev afholdt i efteråret med Chokyi Nyima Rinpoche, blev en vidunderlig blanding af Rinpoches rige, direkte og klare undervisning og den friskpressede æblesaft fra Gomdes frodige plantage.Til stor glæde og inspiration for os alle - en vekslen mellem undervisning og kreativ aktivitet, hvor alle kunne deltage.

- Under seminaret udnævnte Chokyi Nyima Rinpoche, Erik Pema Kunsang til Dharmalærer.Det er en stor glæde og gave for os alle, at vi i fremtiden har mulighed for at deltage i hans enestående undervisning.

- Vedrørende madlavning under semnairer har vi været heldige at få kontakt til Oona, som tidligere har drevet vegetarisk restaurant i Århus.Hun har indvilliget i, at hun fremover gerne vil stå for madlavningen i forbindelse med seminarer på Gomde - i det omfang, hun kan.Der var begejstring for såvel hendes voksen som børne menuer.

- Gomde ligge smukt i vinterlandskabet.Dog ret ufremkommeligt på det tidpunkt Packchok Rinpoches seminar skulle afholdes i december, hvorfor det blev flyttet til Øsal Lings lokaler i Århus.

Vi vil i Sangha foreningens bestyrelse gerne takke for de store arbejdsindsatser mange af Jer har gjort - blot for at nævne nogle :

Til Erik og Tara; en varm, hjertelig TAK for den store indsats I begge har lagt i Gomde - at planlægge og afholde seminarer - praktiske, administrative og organisatoriske opgaver i forhold til drift; Tara din store indsats i køkkenet og gode menuer under seminarer - sidst, men ikke mindst Jeres engagement og kærlighed.
Til Bodil; for alle de vidunderlige brød, du har bagt ! Tak Peter Olin som "co- baker".

Til Ulrick; for din ihærdige indsats for at forskønne Gomdes smukke arealer.

Til Gita og Lillian for Jeres bidrag i bestyrelsesarbejdet.

Til Ruben vores stabile it- mand, Bo vores regnskabsmand -Jennifer for al kursusplanlægning og korrespondence; Niels Viggo vores koordinator; Serena, der lavede mad til Rinpoche; Oona vores kok; Metea,Kija,Poul, Ole, Laila, Lisbeth, Sepideh, Jens og alle Jer, vi ikke har nævnt, men som bidrager, tænker på og er med Gomde på alle måder.

Tak for alt, hvad I frit har givet.

Allerstørste TAK til Rinpocher og lærere på Gomde.dk !

Vi er alle meget taknemlige og heldige at have muligheden for at møde Jeres enestående undervisning, Buddhas lære og Dharmaen.

De bedste Sangha hilsner til Jer alle fra

Andreas, Anton, Annelise, Kaj og Mette Z.