22. november 2010

TILMELDING TIL KURSUS.

Da vi allerede i denne uge skal bestille mad til kurset med Phakchok Rinpoche fra den 01. - 04. december, vil vi gerne bede alle deltagere, om at melde sig til inden fredag den 26. november på http://www.gomde.dk/ - tak for hjælpen.

Kærlig hilsen Rangjung Yeshe Gomde.