18. november 2010

Phakchok Rinpoche i Danmark

Phakchok Rinpoche vender tilbage til Gomde

Undervisning i udvikling af ren perception:” At leve i en mandala”

1.- 4. december 2010
Seminaret:

Vi er glade for at annoncere et 4-dages seminar med Phakchok Rinpoche på Gomde, Danmark. Rinpoche vil undervise i temaet »Ren perception: At leve i en mandala".


Mandala princippet betyder at opdage den iboende renhed og hellighed i vores omgivelser og vores væren. Gennem ren perception udvikler vi de færdigheder der skal til for at vi behandler vores verden med respekt og omsorg og derved skaber den dybeste mulige indsigt.


I løbet af dette seminar vil Phakchok Rinpoche komme nærmere ind på disse principper og hvordan vi anvender det i vores dagligdag.


Phakchok Rinpoche er linie-holder i Dzogchen traditionen efter Tulku Urgyen Rinpoche. De, der har mødt Phakchok Rinpoche ved, at han er en entusiastisk og levende ung lama. Hans måde at undervise på er direkte, tilgængelige og sprudlende frisk. Phakchok Rinpoche har vist at han formår at åbne vores sind på en humoristisk og inspirerende måde.Undervisningen, der er åbne for alle, vil være på engelsk.


For at deltage i seminaret, kan du tilmelde dig online her >>>>

Program:


Seminaret starter den 1. december kl. 10 og slutter den 4. december kl. 6.


Den daglige tidsplan er som følger:

Onsdag 1.december 
kl. 7.30-9 Morgenmad kl.10-12 Undervisning kl.12-13 Frokost kl.16-18 Undervisning kl.18-19 Middag Torsdag 2. december 
kl. 7.30-9 Morgenmad kl.10-12 Undervisning kl.12-13 Frokost kl.16-18 Undervisning kl.18-19 Middag Fredag 3. december kl. 7.30-9 Morgenmad kl.10-12 Undervisning kl.12-13 Frokost kl.16-18 Undervisning kl.18-19 Middag Lørdag 4. december kl. 7.30-9 Morgenmad kl.10-12 Undervisning kl.12-13 Frokost kl.16-18 Undervisning 18-19 Afskedsmiddag Seminar Gebyrer:
 (Registrering vil være online snart)

Gå venligst til registreringssiden for at tilmelde dig online. Betaling foretages på forhånd ved bankoverførsel til:


Rangdjung Yeshe Fonden 
 Bank: Sydbank A / S, Vestergadeafdeling, Vestergade 11, 5000 Odense C, Danmark 
 Reg.nr.: 6845 konto nr.: 0236390


Din overnatning på sovesal eller værelse er sikret efter vi har registreret og bekræftet din betaling.Deltagelse for en dag eller campingplads:

300 danske kroner (40 Euro) pr. dag. Gebyret dækker generelt seminar udgifter, alle måltider og evt. overnatning i telt for dem, der gerne vil benytte campingpladsen i løbet af seminaret. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminar gebyret.


Sovesal:

350 Kroner (47 Euro) pr. dag. Gebyret dækker generelt seminar udgifter, alle måltider og en plads på sovesalen. Medbring din egen sovepose og tæppe. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminar gebyret.


Lille sovesal / Trailer: 


400 danske kroner (54 euro) pr. dag. Gebyret dækker generelt seminar udgifter, alle måltider og en seng i et stort rum med 10 senge eller en seng i en trailer med dobbelt senge Medbring din egen sovepose og tæppe/ Medbring dit eget sengetøj: lagen, pude- og dynebetræk. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminaret gebyr.


Værelse: 


500 danske kroner (67 euro) per dag. Gebyret dækker generelt seminar udgifter, alle måltider og en seng i et enkelt eller dobbeltværelse. Medbring dit eget sengetøj: lagen, pude- og dynebetræk. Personlig donation til Rinpoche til undervisning er ikke inkluderet i seminar gebyret.


Særskilte måltider: 

Morgenmad: Voksne 25 kr. / Børn 15 kr. Frokost eller middag: Voksne 75 kr. pr. / Børn 50 kr.

In English:

Phakchok Rinpoche at Gomde
Teachings on Pure Perception: Living in a Mandala
December 1–4, 2010


The Seminar

We are delighted to announce a 4-day seminar with Phakchok Rinpoche at Gomde, Denmark. Rinpoche will teach on the topic ‘Pure Perception: Living in a Mandala’.

The mandala principle is to discover the inherent purity and sacredness in our environment and our being. Through pure perception we develop the skills to treat our world with respect and care and engender the deepest possible insight.

In this seminar, Phakchok Rinpoche will expand on these principles and how to apply it to our daily lives.

Phakchok Rinpoche is a lineage holder in the Dzogchen tradition of Tulku Urgyen Rinpoche. Those who have met Phakchok Rinpoche know that he is an enthusiastic and vibrant young lama. His teachings are direct, accessible and always fresh, opening up our minds in a lively and inspiring manner. 


The teachings, which are open to everyone, will be in English.

To join the seminar, please register online here >>>>

The Program

The seminar starts at 10.00 am on December 1st and ends at 6.00 pm on December 4th.
The daily schedule is as follows:

Wednesday, December 1 
07.30-09.00 Breakfast 
10.00-12.00 Teachings
12.00-13.00 Lunch 
16.00-18.00 Teachings 
18.00-19.00 Dinner 


Thursday, December 2 
07.30-09.00 Breakfast 
10.00-12.00 Teachings
12.00-13.00 Lunch 
16.00-18.00 Teachings 
18.00-19.00 Farewell Dinner 


Friday, December 3 
07.30-09.00 Breakfast 
10.00-12.00 Teachings
12.00-13.00 Lunch 
16.00-18.00 Teachings 
18.00-19.00 Dinner 


Saturday, December 4 
07.30-09.00 Breakfast 
10.00-12.00 Teachings
12.00-13.00 Lunch 
16.00-18.00 Teachings 
18.00-19.00 Farewell Dinner 


Daily Seminar Fees: (Registration online will be available soon)

Please go to the registration page to sign up online. Payments should be made in advance by bank transfer to:
Rangdjung Yeshe Fonden 
Bank: Sydbank A/S, Vestergadeafdeling, Vestergade 11, 5000 Odense C, Denmark 
Reg.nr.: 6845 Konto nr.: 0236390

Your indoor accommodation in dorm or room is assured after we have registered and confirmed your payment.

Day visitors and campground: 

300 Danish Kroner (40 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and accommodation in tent for those who would like to camp out during the seminar. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Dormitory: 

350 Kroner (47 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and a place in the large dormitory. Please bring your own blanket, pillow and linen. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Small dormitory / Trailer: 

400 Danish Kroner (54 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and a bed in a big room with 10 beds or a bed in a trailer with double beds. Please bring your own blanket, pillow and linen. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Room: 

500 Danish Kroner (67 Euro) per day. The fee covers general seminar expenses, all meals and a bed in a single or double room. Please bring your own sheet and covers for the pillow and blanket. Personal donation to Rinpoche for the teaching is not included in the seminar fee.

Individual Meals 
Breakfast: Adults 25 kr. / Children 15 kr. 
Lunch or dinner: Adults 75 kr. / Children 50 kr.