3. juli 2009

SummerCamp Fredag 03-07-09 ¨1¨


Det er nu fredag, vi har lige fået en dejlig middagsmad, og så tænkte jeg, at jeg hellere måtte fortsætte føljetonen om årets sommerlejr, da der vist er gået et par dage, siden I sidst har hørt fra os.


Sidst hørte I om de tre første af de fem kræfter,hvorunder Atishas sindstræningsprogram kan opsummeres, og her følger så de sidste to. Den fjerde kraft er “afvisningens kraft”(the stregth of repulitation), som er kraften, hvormed man bortviser ego-tilknytningen og dens børn i alle ders hæslige former - en skilsmisse fra alt negativt.


Den femte kraft er “ønskets kraft”, med hvilken man sætter sindets udvikling igang i en positiv retning med ønsker om, at det gode må voxe, brede sig og blive stærkere på alle universets planer. Kraften kan ved første øjekast minde lidt om den første, men hor der her var tale om en beslutning, er der her tale om et ønske, en aspiration.


Onsdag var så den store dag, hvor Rinpoche ankom, og han blev modtaget med fuld konkyliefanfare, afbænding af velduftende planter, festklædte elever og alt, hvad der ellers hører sig til. Om eftermiddagen kunne han så slappe af i sin egen lejlighed, der med støtte fra en storsindet sponsor, er blevet indrettet i Lamahusets stueetage, så det nu er et rigtigt lamahus.


Allerede om aftenen var han så frisk til at overtage undervisningen i sindstræning, hvilket han gjorde med en gennemgang af den fremmeste udgave af forskellige emner(f.ex. renhd, adfærd og erkendelse)


Torsdag formiddag blev sindstræningsdelen så afsluttet, og Rinpoche gav tilflugt og bodhisattva-løfte, til de mange, der ønskede det. Om aftenen begyndte vi igennemgangen af Tsele Natsok Rangdrols dharmatestamente - hans sidste ord til sine elever, en text, som indeholder direkte udpegninger af sindets natur, men som selvfølgelig begynder med at nævne en række forhold,man bør holde sig for øje og udvikle , før man klart kan følge udpegningen. Herunder især forståelse af forgængelighed , træthed af Samsara og afbrydning af ens tilknytning hertil.