2. oktober 2011

Announcing www.rangjungyeshe.dk

[The message follows in English translation below.]

PÅ DANSK

Det glæder os fra bestyrelse for Foreningen Rangjung Yeshe Sangha at kunne fortælle, at vor nye hjemmeside og sangha-forum nu kan findes på:


Hjemmesiden vil være bestyrelsen og arbejdsgruppers medie for information til medlemmer og offentlighed omkring det igangværende arbejde samt planer for fremtiden.

Det vil også være et sted, hvor hele sanghaen kan deltage i on-line drøftelser om vores aktiviteter for forening, dele ideer, finde andre at samarbejde med, og hvor man kan bede om/tilbyde hjælp til hinanden.

Hjemmesiden er åben for offentligheden, men forummet er kun åbent for medlemmer af Foreningen Rangjung Yeshe Sangha, så meld dig ind og giv din stemme lyd!

www.rangjungyeshe.dk er ikke en erstatning for www.gomde.dk (Fonden Rangjung Yeshe Gomde) som fortsat vil være hjemmeside for retreat centret på Helgenæs. Hjemmesiden www.rangjungyeshe.dk er blevet oprettet, da vi som bekendt har formaliseret vor tilknytning til sanghaen i et foreningsfælleskab, der som selvstændig juridisk enhed har egne behov for medlemskommunikation omkring foreningsaktiviter afledt af vedtægterne.

Velkommen!
/Bestyrelsen for Foreningen Rangjung Yeshe Sangha


IN ENGLISH

The board of the Danish Rangjung Yeshe Sangha association is happy to announce our new website and sangha forum at


The website is intended to be the channel for the board and various work groups to inform our members and the general public about ongoing work and future plans.

It is also a place for the entire sangha to meet on-line for conversations about our work as an association, to share ideas, to find others to cooperate with and to ask for or offer our help to each other.

The website is open to the general public, but the forum is open only to members of the Rangjung Yeshe Sangha. Please join and make your voice heard!

www.rangjungyeshe.dk is not a replacement for www.gomde.dkof Rangjung Yeshe Gomde, which will continue to be the website of the retreat place at Helgenæs. But since we have a created a new organizational and legal body that has its own needs for communication with members this new website has been created for the stated purpouses.

Welcome!

/The Board of the Danish Rangjung Yeshe Sangha