27. oktober 2010

Invitation til anden ekstraordinære generalforsamling i foreningen Gomde Sangha

Du inviteres hermed til den anden ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med finpudsningen af vedtægterne således at de kan danne et bedre grundlag for godkendelse af Gomde Sangha som trossamfund.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted den 4. December 2010 kl. 14 – 15, i forbindelse med Phakchok Rinpoche’s seminar d. 1. – 4. December.

Forslag til de nye vedtægter kan læses her >>>>

Vi skal have evt. ændringsforslag sendt til Kaj Hansen senest den 20. November 2010.

Foreningen Gomde Sangha blev stiftet på sommerens SummerCamp under tilstedeværelse og støtte af Chokyi Nyima Rinpoche.

Det har længe været et ønske fra sanghaen at have en demokratisk ramme om aktiviteterne på Gomde og at der blev taget de første nødvendige tiltag for at få etableret et trossamfund som kan blive officielt anerkendt.

Foreningen blev stiftet den 5. juli 2010:

Der blev valgt en bestyrelse med følgende medlemmer til bestyrelsen:
  • Kaj Hansen (formand)
  • Andreas Doctor
  • Annelise Christensen
  • Anton Baare
  • Gita Nielsen
  • Lillian Steenholt
  • Mette Zeuthen

Endvidere blev der etableret et Sangha Råd, udpeget af Chokyi Nyima Rinpoche, der har til opgave at støtte bestyrelsen:

  • Erik Hein Schmidt
  • Mads Julius-Nielsen
  • Thomas Doctor

I forbindelse med Chokyi Nyima Rinpoches efterårsseminar på Gomde den 1. – 4. oktober, blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling i foreningen, de finpudsede vedtægter blev vedtaget, se referat her >>>>

Vi håber, at alle vil støtte op omkring den nye demokratiske forening Gomde Sangha og indmelde dig i foreningen, hvis du ikke allerede har gjort det.

Kontingentet for resten af 2010 samt hele 2011 er fastsat til kun kr. 50,00.

Du kan indmelde dig online på indmeldelsesformularen her >>>>

Kontingentet på kr. 50,00 kan betales ved at overføre beløbet til foreningens bankkonto i Sydbank, reg.nr. 6845 konto nr. 0001440900.

Alle, som har betalt kontingent er stemmeberettigede til den ekstraordinære generalforsamling.

Medbring gerne en kopi af bankoverførsel.

Der vil også være mulighed for at betale kontingent til foreningen i forbindelse med seminaret d. 1. -4. December.

Vi glæder os til et forsat godt samarbejde med Sanghaen.

Bestyrelsen for Gomde Sangha