29. august 2010

Kursus/ Fall Seminar with Chokyi Nyima Rinpoche

(for English, please see below)

Det er en stor glæde at kunne annoncere fire dages undervisning og æble høstfest med Chökyi Nyima Rinpoche på Gomde Danmark fra 1. oktober - 4, 2010 (begge dage inklusive).

I forbindelse med denne æblesæson, har Rinpoche gentagne gange udtrykt ønske om, at venner og sangha medlemmer samles på Gomde for at nyde æbleplantagens naturlige rigdom og høste de æbler, der er modne i oktober. Han har derfor netop givet os den gode nyhed at han kommer til Danmark for personligt at deltage i æblehøsten sammen med sine venner og elever.

I løbet af disse fire dage vil Rinpoche undervise om morgenen og aftenen og i løbet af dagen vil han og alle deltagerne plukke æbler og have det sjovt med at lave vores egen æblemost. Dette vil være en weekend for hele familien, så tag endelig jeres børn og venner med.

Flere detaljer vil snart følge. Allerede nu er en gruppe mennesker begyndt med forberedelser i plantagen, så den kan være klar til Rinpoches ankomst. Hvis du har lyst at deltage i planlægningen og forberedelserne til kurset, eller hvis du har gode ideer til æblehøsten og aktiviteter for familien, så send gerne en email til Andreas Doctor: andreas@gomde.dk

Vi glæder os til at se jer sammen med Rinpoche inden længe.

Med venlig hilsen,

Dine venner på Gomde

----------------------

We are pleased to announce a seminar and apple harvest celebration with Chökyi Nyima Rinpoche at Rangjung Yeshe Gomde Denmark from October 1 - 4, 2010 (both days included).

During this apple season, Rinpoche has repeatedly expressed his wish that friends and sangha members gather at Gomde to enjoy the natural richness of the apple orchards and harvest the apples that are ripe in October. And Rinpoche has just given us the wonderful news that he will come to Denmark to personally participate in the apple harvest with his friends and students.

During these four days Rinpoche will teach in the morning and evening. During the day, he and all participants will pick apples and have fun making our own apple juice. This will be a weekend for the whole family, so make sure to bring your children and friends.

More details will soon follow. Already now a group of people have started making preparations in the orchard, so that it can be ready for Rinpoche's arrival. If you would like to participate in the planning and preparations for the seminar, or if you have ideas or suggestions for the apple harvest and family activities, please send an email to Andreas Doctor: andreas@gomde.dk

We look forward to seeing you together with Rinpoche shortly.

With best wishes,

Your friends at Gomde