12. maj 2010

Foreningen Gomde Sangha


En glædelig nyhed til alle venner af Rangjung Yeshe Gomde, Danmark.

I anledning af stiftende generalforsamling sammen med Chokyi Nyima Rinpoche sommeren 2010, indkalder vi hermed til et forberedende møde på Gomde d. 29. maj kl. 10.00 -13.00

Denne forening har længe været undervejs og ser nu dagens lys.

Chokyi Nyima Rinpoche sagde forleden fra Malaysia, ”Tiden er inde. Begynd det forberedende arbejdsmøde så snart som muligt. Vi tager de endelige beslutninger når jeg kommer til Danmark.”

Mødets formål er at drøfte foreningen Gomde Sangha, dens formål og vedtægter, information om opgaver tilknyttet Gomde, foreningens fordele, forskellige medlemsniveauer m.m.

Et udkast til vedtægter er allerede grundigt gennemarbejdet og ligger parat. Det kan downloades på http://gomde.dk/pages/dokumenter/Gomde Sangha vedtægter maj 2010.doc

I første omgang inviteres især praktiserende buddhister som er interesserede i aktivt at hjælpe foreningen Gomde Sangha. Til den stiftende generalforsamling sammen med Chokyi Nyima Rinpoche den 6/7 kl. 9.00 er alle velkomne.

Foreningen vil være åben for alle buddhister samt for alle som sympatiserer og støtter Buddhas lære.

Send venligst en email om du deltager i det forberedende møde. Er du forhindret i at komme personligt så skriv gerne et par linjer om at du vil være med til at støtte og hvordan.

S.U. Af hensyn til planlægning og praktisk arbejde i forbindelse med det forberedende møde, bedes i meddele om i kan komme, senest d. 25/5 2010 og evt. om i kan komme 2 timer før og blive to timer efter, for at hjælpe med forberedelser og oprydning.

På glædelig gensyn og hilsner

Kaj Hansen, Bo Frederiksen, Lillian Steenholt, Tara og Erik Pema Kunsang.


Gomde Sangha Møde
Smedehalden 3
8420 Knebel
Tel 86356835. Email programs@gomde.dkDagsorden for mødet d. 29/5:

Kl. 8-10: Forberedelser af mødet.

Kl.10-10.30: Fælles meditation

Kl. 10.30-13: Præsentation og diskussion af udkast til vedtægter.

Kl. 13-14: Let frokost

Kl. 16-18: Oprydning